Magazyn Stomatologiczny, 1/2010

W numerze:

  • Temat miesiąca: Nowoczesne narzędzia i techniki w endodoncji
  • Aktualności: Nikiel alergen wyjątkowy – wybrane problemy w stomatologii w świetle piśmiennictwa
  • Stomatologia praktyczna: Zęby zatrzymane – przyczyny występowania, diagnostyka i metody leczenia
  • Vademecum stomatologa: Jak właściwie przygotować różne powierzchnie do cementowania

12
Dorota Barankiewicz i Halina Pawlicka
Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi Bio-RaCe
18
Mariusz Lipski i Marlena Trąbska-Świstelnicka
Zamknięcie perforacji korzenia od zewnątrz preparatem MTA. Opis przypadku
26
Piotr Skomro, Olga Bogdziewicz-Wałęsa, Krystyna Lisiecka-Opalko
Magnetostymulacja w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych. Opis przypadku
30
Agnieszka McDowell, Izabela Obersztyn, Joanna Dobrzańska
Nowoczesne metody wypełniania kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa
37
Mariusz Lipski, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Agnieszka Droździk
Skuteczność metody kondensacji bocznej i techniki Thermafil w wypełnianiu kanałów korzeniowych z deformacją w postaci klepsydry. Badania in vitro
42
Marta Nadzikiewicz
Nikiel alergen wyjątkowy – wybrane problemy w stomatologii w świetle piśmiennictwa
46
Kursy i szkolenia doskonalące
52
Małgorzata Kozak i Marek Droździk
Konwersja cyklosporyny na takrolimus przyczyną regresji przerostu dziąseł wywołanego cyklosporyną – opis przypadków
56
Damian Dudek, Sławomir Sobczyk, Józef Andrzej Komorski
Rekonstrukcja złamanego oczodołu z zastosowaniem siatki tytanowej Synthes® – opis przypadku
62
Katarzyna Tusiewicz
Zęby zatrzymane – przyczyny występowania, diagnostyka i metody leczenia
66
Ksymena Staroń-Irla i Jerzy Krupiński
Wpływ znieczulenia miejscowego środkami z adrenaliną lub bez jej dodatku na ciśnienie tętnicze krwi i tętno
78
Katarzyna Miądowicz
Stomatologiczne programy edukacyjne w środowisku nauczania i wychowania
89
Radioterapia części twarzowej czaszki a leczenie kanałowe zębów. Mechanizm łączenia się z zębiną samoadhezyjnych cementów kompozytowych
90
Jan Zuchowski
Profesjonalne zabiegi higieniczne w jamie ustnej zmniejszają liczbę infekcji dróg oddechowych u starszych pensjonariuszy domów opieki
94
Wydarzenia – kalejdoskop
96
Agnieszka Paździor-Klocek
Jak właściwie przygotować różne powierzchnie do cementowania
98
Wiesław Długosz
Niebezpieczne zapisy warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Część I

Szanowni Państwo,

Witam Państwa serdecznie w Nowym Roku 2010, raz jeszcze życząc, by był szczęśliwy i pomyślny dla nas, naszych rodzin i naszego kraju. Pewnie już wszyscy zdążyliśmy odpocząć po trudach świętowania Bożego Narodzenia i Nowego Roku i z nowymi siłami przystępujemy do pracy. „Magazyn Stomatologiczny” pragnie w niej Państwa wspierać, być pomocny i towarzyszyć Wam w codziennym, pełnym wyzwań dniu stomatologa praktyka.

Temat miesiąca styczniowego numeru pisma poświęciliśmy nowoczesnym narzędziom i technikom stosowanym w endodoncji. Ta dziedzina współczesnej stomatologii budzi żywe zainteresowanie Czytelników – świadectwem jest liczny Państwa udział w organizowanych przez redakcję kursach doskonalących „Endodoncja praktyczna od A do Z”. W dziale pomieściliśmy prace kazuistyczne, poglądowe i badawcze z różnych ośrodków akademickich na temat opracowania kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi Bio­‍‑RaCe, zamknięcia perforacji korzenia od zewnątrz materiałem MTA, zastosowania magnetostymulacji w leczeniu przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, nowoczesnych metod wypełniania kanałów korzeniowych oraz porównania skuteczności wypełniania kanałów korzeniowych z deformacją w postaci klepsydry dwiema metodami – kondensacji bocznej i techniką Thermafil.

Na zawartość pozostałych działów pisma składają się prace o różnorodnej tematyce, poświęcone: problemom, które stwarza w stomatologii nikiel jako materiał alergizujący (Opinie), konwersji cyklosporyny na takrolimus u osób po przeszczepach nerek z przerostem dziąseł (Klinika), zastosowaniu siatki tytanowej w rekonstrukcji złamanego oczodołu, przyczynom występowania, diagnostyce i metodom leczenia zębów zatrzymanych (Praktyka), wpływowi znieczulenia miejscowego środkami z adrenaliną i bez jej dodatku na ciśnienie tętnicze krwi i tętno (Badania) oraz stomatologicznym programom edukacyjnym w środowisku nauczania i wychowania (Warto wiedzieć).

I jeszcze stałe rubryki: Edukacja, Specjalista radzi, Streszczenia, Wydarzenia oraz kolejny, już 5., test edukacyjny.

W Vademecum stomatologa bardzo użyteczne porady z zupełnie różnych dziedzin. Broker ubezpieczeniowy radzi, jak uniknąć pułapek zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń OC, a stomatolog praktyk swój artykuł poświęcił zasadom użytkowania cementów kompozytowych.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w tym numerze coś dla siebie. Życzę pożytecznej lektury

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk