Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa.
Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny.
 
Obecnie nakład wynosi 9500 egz.


Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski


Aktualny numer

12/2018

TEMAT NUMERU –  Implantologia – procedury i przypadki
Szanowni Państwo,
tematem miesiąca ostatniego w 2018 roku wydania „Magazynu Stomatologicznego” jest IMPLANTOLOGIA. Dział ten został przygotowany przez Pana dr. hab. Grzegorza Trybka, kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i jego zespół. Natomiast w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA zamieściliśmy m.in. prace dotyczące naprawy wewnątrzustnej uszkodzonej licówki w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej oraz nekrolizy...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + ABC leków w stomatologii za 1 zł

Cena prenumeraty:
346.00 PLN
Oszczędzasz : 169.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia + nowe wydanie Okesona 100 zł taniej

Cena prenumeraty:
540.00 PLN
Oszczędzasz : 229.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + ABC leków w stomatologii za 1 zł

Cena prenumeraty:
204.00 PLN
Oszczędzasz : 83.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + nowe wydanie Okesona 100 zł taniej

Cena prenumeraty:
398.00 PLN
Oszczędzasz : 134.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 2.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 120.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka