Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, edukacja, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa. Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny. Obecnie nakład wynosi 9500 egz.
 
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski
 


Aktualny numer

4/2024

Temat numeru:  Powikłania i problemy w praktyce stomatologa

Szanowni Państwo,
 
temat miesiąca kwietniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” brzmi POWIKŁANIA I PROBLEMY W PRAKTYCE STOMATOLOGA. Znajdą w nim Państwo dwie prace kazuistyczne. Pierwsza z nich dotyczy diagnostyki resorpcji zewnętrznej drugiego zęba trzonowego wywołanej mezjalnokątowo zatrzymanym trzecim zębem trzonowym, druga zaś opisuje ponowne leczenie endodontyczne. Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę przeglądową...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
449.00 PLN
Oszczędzasz : 607.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
289.00 PLN
Oszczędzasz : 239.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
199.00 PLN
Oszczędzasz : 329.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka