Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, edukacja, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa. Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny. Obecnie nakład wynosi 9500 egz.
 
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski
 


Aktualny numer

6/2024

TEMAT NUMERU: Rehabilitacja protetyczna pacjentów
Szanowni Państwo,

 
tematem miesiąca czerwcowego „Magazynu Stomatologicznego” jest REHABILITACJA PROTETYCZNA PACJENTÓW. Znajdą w nim Państwo dwie prace: pierwsza z nich przedstawia czynniki wpływające na wybór sposobu odbudowy koron zębów na sąsiadujących ze sobą implantach dentystycznych, druga prezentuje leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych tradycyjnych i z umocowaniem bezklamrowym.
 
Równie ciekawe prace zamieściliśmy także w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. Mnie...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
449.00 PLN
Oszczędzasz : 607.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
289.00 PLN
Oszczędzasz : 239.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
199.00 PLN
Oszczędzasz : 329.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka