Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa.
Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny.
 
Obecnie nakład wynosi 9500 egz.


Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski


Aktualny numer

1/2020

TEMAT NUMERU – Rekonstrukcje stomatologiczne

Szanowni Państwo,
styczniowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony REKONSTRUKCJOM STOMATOLOGICZNYM. Pierwsza z czterech prac, które znalazły się w TEMACIE MIESIĄCA, prezentuje sposób wykonania rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis stawu skroniowo-żuchwowego, druga – estetyczną odbudowę uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych, trzecia zaś omawia wykonanie mostu kompozytowego. Wszystkie wymienione prace to opisy przypadków z bogatą dokumentacją...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + wersja online + informator RODO + 3 książki

Cena prenumeraty:
345.00 PLN
Oszczędzasz : 275.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + wersja online + informator RODO + 3 książki

Cena prenumeraty:
203.00 PLN
Oszczędzasz : 142.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna studencka

Cena prenumeraty:
70.01 PLN
Oszczędzasz : 80.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 158.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka