Studenci PUM w Szczecinie poznają tajniki pracy z lupami zabiegowymi

Studenci PUM w Szczecinie poznają tajniki pracy z lupami zabiegowymi

Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poznają tajniki pracy z zastosowaniem lup zabiegowych.

14 grudnia 2019 r. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyły się warsztaty dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego dotyczące pracy w powiększeniu z zastosowaniem lup stomatologicznych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Progressio współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zostało zorganizowane przez Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej oraz Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Studenci zapoznali się z rodzajami lup zabiegowych oraz zasadami indywidualnego doboru sprzętu dla każdego uczestnika szkolenia. Przyswoili wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć takich jak:  głębia ostrości, ogniskowa i powiększenie oraz wpływ tych parametrów na komfort  pracy. Poznali zasady ergonomii podczas pracy w powiększeniu ze szczególnym uwzględnieniem: pozycji pracy lekarza i ułożenia pacjenta podczas pracy w szczęce jak i w żuchwie, umiejętności pracy w pośrednim torze widzenia (praca w lusterku), transferu instrumentów czy systemu komunikacji lekarz-asysta. Każdy z prawie 60 uczestników szkolenia miał możliwość zamknięcia perforacji w dnie komory zęba fantomowego za pomocą konwencjonalnego MTA jak i cementu syntetycznego Biodentine (Septodont).

Ponadto uczestnicy opracowali i wypełniali ubytki klasy II odtwarzając ścianę styczną z zastosowaniem formówki częściowej (Contact Matrix, Danville/Zest Dental Solutions). Warsztaty odbyły się w Katedrze Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej i trwały 6 godzin (dla każdej grupy). Poza kierownictwem Katedry w zawodach wzięli udział: mgr Agnieszka Krukowska-Zaorska i dr Włodzimierz Dura (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej) oraz dr Helena Gronwald (z Zakładu Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej).

Materiał Biodentine nieodpłatnie użyczyła firma Septodont.


pum1

Perforacja w dnie komory zęba trzonowego (ząb fantomowy); w kanałach umieszczono ćwieki gutaperkowe, by zapobiec przypadkowemu wprowadzeniu materiału Biodentine podczas zamykania perforacji.
pum2
Zdjęcie wykonane po zamknięciu perforacji materiałem Biodentine. Umieszczenie  ćwieków gutaperkowych w obrebie kanałów zapobiegło przypadkowemu wprowadzeniu materialu podczasa zamykania pefroracji.

pum3

FormówkaCONTACT MATRIX ufiksowana pierścieniem MEGA V Ring na zębie fantomowym.