Międzyuczelniane Zawody w zakresie Symulacji Stomatologicznej

Międzyuczelniane Zawody w zakresie Symulacji Stomatologicznej

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyła się IV edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej. Wzięło w nich udział 13 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z czterech uczelni medycznych w Polsce (UM w Łodzi, UM w Poznaniu, UM w Lublinie i CM UJ w Krakowie).

Uczestnicy w ciągu dwóch dni opracowywali ubytki w zębach fantomowych, a następnie je wypełniali. Zębinę odbudowywali z użyciem preparatu Biodentine (Septodont) i cementu szkło-jonomerowego, a ubytek zamykali materiałem złożonym. W celu odtworzenia brakującej ściany stosowali formówki częściowe (Contact Matrix; Danville). W warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenia przewodowe oraz rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe), a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych. Jakość wykonanych zabiegów oceniało dwóch sędziów: p. prof. Barbara Kochańska z GUMed i p. prof. Renata Chałas z UM w Lublinie. W celu obiektywnej oceny niektórych procedur użyto skanera. Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Różnice punktowe pomiędzy uczestnikami zawodów były nieznaczne.

Zawody 2019 fot. 1

Zawody 2019 fot. 2

Zawody 2019 fot. 3

Zawody 2019 fot. 4

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Monika Sawicka (najwyższa liczba punktów) i Karolina Borys – studentki IV roku z UM w Poznaniu oraz Dawid Olender – student V roku z UM w Łodzi.

Studentom, którzy zajęli pierwsze miejsca, przyznano nagrody książkowe, a pozostałym nagrodzonym (II i III miejsca) próbki materiału Biodentine. Wszyscy uczestnicy otrzymali bloczki endodontyczne, narzędzia kanałowe oraz, dzięki uprzejmości wydawnictwa Czelej, roczną prenumeratę „Magazynu Stomatologicznego”.

Zawody 2019 fot. 5

Zawody 2019 fot. 6

Zawody 2019 fot. 7

Zawody zostały zorganizowane przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie, w ramach projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”.