Apel Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego do Premiera

Apel Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego do Premiera

Prof. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, zwróciła się z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie wysiłków ustanawiających zdrowie jamy ustnej jako priorytet dla projektujących system opieki zdrowotnej oraz zainicjowanie narodowej debaty poświęconej poprawie stanu zdrowia jamy ustnej Polaków.

PRZECZYTAJ
Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego

Apel do Prezesa Rady Ministrów wieńczy ponad miesięczne działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej oraz kampanię „Polska mówi aaa”. Inicjatorem tych przedsięwzięć było Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które w styczniu 2018 r. ukonstytuowało nowy Zarząd Główny.

– Przez cztery tygodnie edukowaliśmy społeczeństwo w telewizji, prasie, radiu oraz w internecie, inspirowaliśmy do podejmowania inicjatyw upowszechniających profilaktykę stomatologiczną, podkreślających, że jama ustna jest zwierciadłem organizmu. Udało się – w akcję włączyło się wiele gabinetów stomatologicznych, placówek oświatowo-edukacyjnych, a nawet władze i media lokalne. Z dumą obserwowaliśmy, jak tworzy się ruch społeczny z ogromnym potencjałem, który zamierzamy wykorzystywać w kolejnych latach. To bardzo istotne, ponieważ wyłącznie mówiąc wspólnym językiem, możemy przezwyciężyć fatalny stan uzębienia Polaków – pisze prof. Marzena Dominiak.

W liście do Premiera Morawieckiego stomatolodzy zwracają uwagę, że choroby jamy ustnej dotykają 3,9 miliarda ludzi na świecie, a nieleczona próchnica występuje u prawie połowy populacji (44 proc.). W Polsce jest jeszcze gorzej – próchnicę ma 99,9 proc. osób w wieku 35–44 lat i 95 proc. nastolatków. To sytuacja, która zdaniem stomatologów, wymaga podjęcia pilnych i skutecznych działań.
– Próchnica i choroby przyzębia stanowią jedynie punkt wyjścia do dyskusji o zdrowiu Polaków. W badaniach naukowych nie brakuje dowodów na to, że zdrowie jamy ustnej jest niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia ogólnego i dobrego samopoczucia – czytamy w apelu.

Autorzy podkreślają, że pomimo niedopuszczalnie wysokiego występowania chorób jamy ustnej, zdrowie jamy ustnej nadal nie jest traktowane jako priorytet i jest marginalizowane w programach zdrowotnych. Wskazują równocześnie, że skuteczne strategie oraz programy realizowane w najbardziej rozwiniętych krajach dowodzą, iż poprawa stanu zdrowia jamy ustnej wśród społeczeństwa przyczynia się do zapobiegania głównych chorób niezakaźnych.

Stomatolodzy oczekują od Premiera, że podejmie wysiłek ustanawiający zdrowie jamy ustnej jako priorytet dla projektujących system opieki zdrowotnej oraz zainicjuje narodową debatę poświęconą poprawie stanu zdrowia jamy ustnej Polaków. Prof. Marzena Dominiak, dostrzegając złożoność problemu, złożyła deklarację chęci współpracy w tym zakresie.

Tekst: http://pts.net.pl/aktualnosci/apel-pts-do-premiera-mateusza-morawieckiego/
Fot. Pixabay.com