Znamy wyniki LDEK w sesji wiosennej

Znamy wyniki LDEK w sesji wiosennej

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018. Egzamin odbył się w ubiegły piątek, 2 lutego.

Do LDEK przystąpiło w całym kraju 806 osób, uzyskując średnio 119 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 167 pkt, minimalny 42 pkt. Dwustu sześćdziesięciu siedmiu zdających uzyskało mniej niż 56% poprawnych odpowiedzi. Co trzecia przystępująca do egzaminu osoba nie zdała... Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198; dwa zadania zostały unieważnione.

Więcej informacji na: www.cem.edu.pl
Fot. Fotolia.com