JAK PACJENCI POSTRZEGAJĄ ZAOSTRZONE WYMOGI HIGIENICZNE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM?

JAK PACJENCI POSTRZEGAJĄ ZAOSTRZONE WYMOGI HIGIENICZNE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM?

Pacjenci dużo uwagi zwracają na zasady bezpieczeństwa i higieny stosowane w gabinetach stomatologicznych. Świadczą o tym wyniki sondażu przeprowadzonego przez DentaVox (amerykańska platforma do badania rynku usług stomatologicznych) na grupie 3400 respondentów.
 
95% badanych stwierdziło, że z powodu pandemii COVID-19 oczekują znacznie wyższych standardów w zakresie higieny w gabinecie dentystycznym. Większość obaw pacjentów dotyczyła sprzętu dentystycznego i powierzchni, na których osiadają patogeny. Połowa badanych uznała, że dezynfekcja sprzętu dentystycznego to najważniejsza procedura, którą muszą zapewnić gabinety dentystyczne, a 22% wskazała na odkażanie często dotykanych powierzchni. Tymczasem 61% badanych faktycznie widziało, jak personel w gabinecie stomatologicznym dezynfekuje sprzęt dentystyczny, a 46% jak odkaża dotykane powierzchnie. Te czynności oczywiście nie muszą się odbywać przy pacjencie, jednak najwyraźniej istnieje potrzeba  informowania ich o wykonywanych czynnościach.
 
Pacjenci chcieliby widzieć, że dentysta myje ręce i zmienia rękawiczki. 9% badanych było zdania, że najważniejsze w ograniczaniu zakażeń jest używanie środków ochrony osobistej, a tylko 5% uznało za ważne mycie rąk. 67% ankietowanych widziało, jak personel dentystyczny myje ręce, a połowa jak zmieniał środki ochrony osobistej. Tylko 0,76% badanych podało, że znaczenie mają dla nich otwarte okna, 4,1% oczyszczanie i dezynfekcja powietrza. Tylko 23% widziało, jak personel otwiera okna podczas wizyty, a 25% zauważyło w gabinecie system oczyszczania powietrza.
 
Pacjenci chcą, by personel stomatologiczny nosił:
  • rękawiczki ochronne – 93%,
  • maseczki na twarz – 88%,
  • gogle – 61%,
  • jednorazowe fartuchy – 46%,
  • pokrowce na buty – 39%,
  • czepki – 16%,
  • przyłbice – 15%.
 

Źródło: https://www.infodent24.pl