Kolor czy barwnik – dopasowanie koloru wypełnienia i tkanek zęba w stomatologii zachowawczej

Kolor czy barwnik – dopasowanie koloru wypełnienia i tkanek zęba w stomatologii zachowawczej
Ze strony pacjenta wyznacznikiem jakości wypełnienia jest w dużej mierze stopień dopasowania kolorystycznego użytego materiału i tkanek zęba do siebie. Do niedawna proces ten opierał się na teorii powstawania koloru. Do materiałów dodawano barwniki, których zadanie polegało na pochłanianiu i odbijaniu tych samych długości fali światła co tkanki zęba. Klasyczne podejście do uzyskania pasującego koloru często zapewnia dobry efekt estetyczny. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy nie jest możliwe.

Większe prawdopodobieństwo zadowalających rezultatów uzyskać można dzięki tzw. efektowi kameleona. Polega on na zastosowaniu odpowiedniej średnicy cząsteczek wypełniacza, które mają właściwości dodatkowego załamywania i rozpraszania światła w taki sposób, aby odbijało się ono nie od barwnika w materiale, a od tkanek zębowych na ściankach wypełnienia. Pozawala to na odtworzenie rzeczywistego koloru tkanek zębowych otaczających wypełnienie.

Jednak dopiero od niedawna, dzięki postępom w nanotechnologii efekt kameleona może być częściej stosowany. Opracowano nową formułę wypełniacza. To grupa materiałów kompozytowych, w których efekt kolorystycznego dopasowania w ogóle nie zależy od dodatku barwnika, a od konstrukcji cząsteczek wypełniacza i efektów optycznych z tym związanych. Jednak procedura ta ma pewne ograniczenia. Lepszym rozwiązaniem od niej wydaje się technologia ART – Adaptive Response Technology. Uzupełnia ona efekt kameleona o dodatek elementów barwnikowych.

Zamiast jednego koloru, który nie jest w stanie dostosować się do gamy kolorystycznej zębów, ten nowy materiał ma do dyspozycji trzy: jasny, pośredni, ciemny. Znacznie ułatwi to pracę lekarza dentysty i podniesie stopień zadowolenia klienta z uzyskanego efektu. Więcej na ten temat w artykule autorstwa Macieja Mikołajczyka i Patrycji Proc Kolor czy barwnik – dopasowanie koloru wypełnienia i tkanek zęba w stomatologii zachowawczej. Przedstawiono w nim opis przypadku z zastosowaniem wypełnienia z materiału OptiShade (Kerr), który daje do dyspozycji trzy różne kolory w zależności od odcienia zęba. Artykuł opublikowany został w 4 numerze Magazynu Stomatologicznego.

Mikołajczyk 1