Wymazy z jamy ustnej i gardła bardziej wiarygodne przy wykrywaniu COVID-19

Wymazy z jamy ustnej i gardła bardziej wiarygodne przy wykrywaniu COVID-19
Wyniki najnowszych badań opublikowanych na łamach Journal of Dental Research dowodzą, iż wymazy z jamy ustnej i gardła mogą zmniejszyć ilość fałszywie ujemych wyników badań w porównaniu z wymazami z nosa u pacjentów, którzy pozornie pokonali wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19. 
W badaniach prowadzonym przez Jingzhi Ma z Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Department of Stomatology (Wuhan, Chiny), stwierdzono, że u niewielkiej liczby pacjentów, u których wynik testu wymazów z jamy nosowo-gardłowej był ujemny, badanie wydzieliny z jamy ustnej dało pozytywny wynik obecności wirusa. 

Pierwsze tego rodzaju badanie objęło 75 gotowych do wypisu pacjentów z COVID-19, którzy byli poddani testom z użyciem dwóch kolejnych testów amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) i próbek wirusowych pobranych za pomocą wymazów z nosogardła (NPS), a u których wyniki byly ujemne. 

Z powodu wykrycia potencjalnie fałszywie ujemnych wyników w tej grupie wyniki NAAT dla sparowanych próbek pobranych z jamy ustnej i gardła oraz z nosogardzieli, zebranych od 50 dodatkowych chorych na COVID-19, porównano w drugim badaniu prospektywnym w celu wykrycia prawidłowych wartości diagnostycznych.

Wydzieliny z gardła uzyskane w 2 przypadkach (z 75 poddanych testom) w pierwszym badaniu dały pozytywne wyniki dla kwasu nukleinowego SARS-CoV-2. W drugim badaniu próbki pobrane z jamy ustnej i gardła były znacznie bardziej czułe na wykrycie wirusa niż próbki z nosogardzieli i dały fałszywy wynik tylko 14% przypadków pozytywnych, w porównaniu z 59% dla próbek z jamy ustnej i gardła.

Zdjęcie: pixabay.com