Zajęcia zdalne także jesienią - Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma nowe wytyczne

Zajęcia zdalne także jesienią - Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma nowe wytyczne

Władze Uniwerystetu Medycznego w Lublinie poinformowały studentów i wykładowców, że zgodnie z zarządzeniem rektora uczelni zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, ze względu na trudne do przewidzenia zagrożenie epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19, odbywać się będą w trybie zdalnym. 

Wszystkie wykłady i seminaria, lektoraty z języków obcych, ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in.: historia, psychologia, socjologia, ekonomia, etyka, filozofia, zdrowie publiczne, marketing i zarządzanie, prawo) oraz ćwiczenia prowadzone w ramach pracowni komputerowych mają odbywać się w trybie zdalnym. 

Zajęcia praktyczne, w tym wykłady i ćwiczenia, będą mogły odbywać się w formie zdalnej, o ile ich forma "zapewni realizację wszystkich efektów uczenia". W przypadku zajęć, których charakter nie przewiduje opcji nauczania na odległość limit osób, które uczestniczyć mogą w zajęciach w jednej grupie, ma wynosić 15 osób.