Obsługa urządzeń do formowania wgłębnego w gabinecie stomatologicznym

Obsługa urządzeń do formowania wgłębnego w gabinecie stomatologicznym

Jak świadomie dokonać zakupu urządzenia do produkcji szyn z materiałów termoformowalnych?

Piotr Moś
Konsultant protetyczny w firmie Marrodent

mos 1
Urządzenia do wytwarzania szyn są aktualnie mocnym punktem wyposażenia nowoczesnego gabinetu stomatologicznego. Chęć wykonywania szerokiej palety odbudów w termoplastach staje się wśród polskich lekarzy i przygabinetowego personelu wspierającego niezmiernie popularna. Możliwość przeszkolenia personelu oraz uczestnictwa w szkoleniach merytorycznych i praktycznych są dziś jednymi z podstawowych przesłanek przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowego sprzętu do gabinetu. Przed podjęciem decyzji o nowej inwestycji powinniśmy zadać sobie pytanie, jakiego typu szyny chcemy wykonywać – czy będą to podstawowe prace, a może będziemy chcieli  rozwinąć swoje umiejętności i wykonywać prace bardziej wymagające niż szyny wybielające? Otóż wbrew panującej na temat formierzy opinii możemy wykonywać na tych urządzeniach wiele rodzajów szyn, od „tymczasówki” po bardzo precyzyjne szyny zabezpieczając codzienną stomatologię, ortodoncję, implantologię oraz chirurgię. Odpowiedź na to pytanie oraz współpraca ze specjalistą pomogą nam  podjąć decyzję, jakie urządzenie sprawdzi się w naszym gabinecie najlepiej.

Mos 3Możemy wybierać pomiędzy maszynami próżniowymi (które należą do najbardziej popularnych formierzy w naszym kraju) a maszynami do tłoczenia szyn metodą ciśnieniową (polecane dla osób ceniących wysokie parametry techniczne). Decyzja dotycząca wyboru rodzaju urządzenia jest niezwykle istotna, zwłaszcza, że tylko próżniowa maszyna Erkoform ma możliwość rozwinięcia o opcję tłoczenia bardzo precyzyjnych szyn w zadanej relacji zgryzowej. Świadomość tego faktu jest niezwykle cenna w przypadku gabinetów, których właścicielom faktycznie zależy na szybkim wytwarzaniu szerokiej palety szyn. Jako akcesorium do maszyn próżniowych Occluform 3 umożliwia wykonywanie prac w określonej relacji żuchwy do szczęki, odbicia antagonistycznej powierzchni okluzyjnej na szynie, pracę z podniesieniem zwarcia z wytworzeniem wałów prostych, pierwszych kontaktów, oraz tych z prowadzeniem kłowym. Wszystko to jesteśmy w stanie uzyskać podczas jednego procesu tłoczenia, uwzględniając wartości średnie. Istotą technologii jest fakt, że podniesienie zwarcia z wykorzystaniem Occluform 3 daje gwarancję, że do ust pacjenta trafi szyna z materiałów fizjologicznie nieszkodliwych i bez zawartości monomeru resztkowego z polimeryzacji akryli metodą szybkopolimerową. Wykorzystujemy w tym przypadku  grubszą folię, a nadmiar materiału w okolicy powierzchni żującej kształtujemy stosownie do potrzeb, wykorzystując określone dla danej szyny techniki pracy.

Jeżeli wybierzemy urządzenie próżniowe, będziemy zmuszeni pracować na gipsach klasy III. Ma to istotne znaczenie dla optymalnego przebiegu procesu tłoczenia. Klasa twardości gipsu i jakość wycisku mogą bezpośrednio przełożyć się na siłę przyssania, ostateczną pasowność i frykcję szyny na łuku zębowym. Przy niesprzyjających warunkach anatomicznych istnieje kilka technik wytworzenia dodatkowej frykcji na szynach.

Mos 2Urządzenia próżniowe i ciśnieniowe różnią się od siebie i nie można ich porównywać. Zasady obsługi, techniki pracy oraz parametry techniczne są dla obu tych maszyn całkowicie odmienne, natomiast możliwości produkcyjne – prawie takie same. Oba rodzaje maszyn obsługują folie o grubościach 0,10 do 5,00 mm, umożliwiając wytwarzanie szyn o zróżnicowanej grubości, twardości i kolorystyce.

Urządzenia Erkodent nie stawiają przed inwestorami wysokich wymagań. Maszynę próżniową wystarczy podpiąć do standardowego gniazdka sieciowego, natomiast w przypadku formierza ciśnieniowego mamy do wyboru dwie opcje urządzeń – z wbudowaną sprężarką powietrza lub wersję, którą podłączamy do istniejącej w gabinecie instalacji wysokiego ciśnienia wytwarzanego kompresorem gabinetowym. Osoby, które cenią sobie czas i efektywną organizację pracy mogą wybrać typy urządzeń ze zautomatyzowanym procesem tłoczenia, który nie wymaga obecności osoby do obsługi formierza. Tym samym czas obsługi urządzenia redukuje się do wyboru żądanej folii i przekierowaniu materiału pod promiennik.