Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne (7-9 VI 2018)

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne (7-9 VI 2018)

Nowości w leczeniu stomatologicznym były tematem przewodnim Wiosennych Podlaskich Spotkań Stomatologicznych, które odbyły się 7-9 czerwca w Białowieży.

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne (galeria)


Wydarzenie organizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów ma już bogatą tradycję. Jego znaki rozpoznawcze stanowią: interesujący program naukowy i miła, koleżeńska atmosfera, na którą wpływ ma także ciekawy program towarzyszący (w tym roku zorganizowano m.in. wycieczkę na Białoruś). Atutem są również walory przyrodnicze miejsca, w którym odbywają się Spotkania - jak wiadomo, w otoczeniu pięknej przyrody łatwiej przyswaja się wiedzę. W tym roku do udziału w Spotkaniach organizatorzy zaprosili znanych i cenionych wykładowców, m.in. prof. Halinę Pawlicką, prof. Mariusza Lipskiego, prof. Jerzego Ładnego, prof. Jerzego Sokołowskiego. Wiele prezentacji dotyczyło interesujących i praktycznych aspektów endodoncji. W trakcie Spotkań można było także wziąć udział w warsztatach z zakresu przygotowania i zastosowania osocza bogatopłytkowego A-PRF, I-PRF oraz ratownictwa medycznego.

Kolejne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne odbędą się już jesienią. Serdecznie zapraszamy!

Fot. własne i Fotolia.com