Zawody symulacji stomatologicznej w Szczecinie

Zawody symulacji stomatologicznej w Szczecinie

Studenci z czterech uczelni rywalizowali w leczeniu zębów fantomowych.


Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 13 i 14 kwietnia 2018 r. odbyła się II edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej (o pierwszej można przeczytać TUTAJ). W zawodach wzięło udział 15 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z czterech uczelni medycznych w Polsce (UM w Łodzi, UM w Poznaniu, UM w Lublinie i PUM w Szczecinie). Zawody zorganizowano w ramach projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”.

Uczestnicy w ciągu dwóch dni wykonywali różne procedury stomatologiczne. Najwięcej emocji wywołała konkurencja preparacji zęba siecznego przyśrodkowego szczęki pod koronę ze schodkiem (oczywiście był to ząb fantomowy), gdyż oszlifowany filar, poza oceną przez sędziów (prof. Barbarę Kochańską z GUMed i dr Annę Lehmann-Kalatę z UM w Poznaniu), był skanowany i porównywany z tzw. modelem mistrzowskim. Skanowanie wykonano z użyciem skanera Dental Teacher KAVO.

Zawody symulacji fot. 5

Poza wspomnianą procedurą zawodnicy mieli także za zadanie opracować ubytek klasy II i założyć formówkę częściową (Contact Matrix/Mega V prod. Zest – Danville Materials), stworzyć dostęp w zębie trzonowym żuchwy (oczywiście fantomowym z systemem kanałowym), a następnie opracować jeden z kanałów za pomocą niklowo-tytanowych narzędzi rotacyjnych (system rotacyjny Endostar E3) z użyciem bezprzewodowej kątnicy PROENDO prod. Endostar) i założyć koferdam. Tak jak w poprzedniej edycji uczestnicy rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe w pow. x 4), a także rysowali na papierze milimetrowym koronę pierwszego zęba trzonowego szczęki. Poziom zawodów był niezwykle wyrównany.

Zawody symulacji fot. 3


Pierwsze miejsce
ex aequo zajęły: Joanna Aleksandrowicz, Magdalena Hornowska i Agnieszka Szlemp – studentki V roku PUM w Szczecinie.

Miejsce drugie: Karolina Charemska z UM w Lublinie i Agnieszka Skorczyk z UM w Poznaniu.

Studentkom, które zajęły pierwsze miejsce, przyznano nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali dzięki uprzejmości Wydawnictwa Czelej roczną prenumeratę „Magazynu Stomatologicznego”. Dzięki udziałowi studentów z różnych uczelni była szansa na wymianę poglądów między uczestnikami i nawiązanie koleżeńskich relacji.

Zawody symulacji fot. 6


*Jeszcze przed zawodami,
11 i 12 kwietnia, zrealizowano II część szkolenia w ramach programu COMPETENTIA – warsztaty dla studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego „Estetyczne modelowanie w stomatologii”. Studenci po narysowaniu koron zębów odbudowywali powierzchnie żujące zębów fantomowych z wykorzystaniem materiału złożonego. Dokonując rekonstrukcji złożonych ubytków, stosowali formówki częściowe. Kilka zdjęć z warsztatów można zobaczyć poniżej.