Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku

Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku
Interdisciplinary treatment of multiple gingival

Streszczenie

Etiologia mnogich recesji dziąsłowych jest przeważnie wieloczynnikowa, w związku z czym wymaga leczenia interdyscyplinarnego. W pracy przedstawiono opis przypadku zaawansowanych recesji dziąsła, którego leczenie polegało na ortodontycznym wprowadzeniu zębów w obszar koperty wyrostka zębodołowego i chirurgicznym pokryciu recesji dziąsła.

Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. 1   Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. 2
Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. Mnogie (wysokie i szerokie) recesje dziąsła, ryc. 1   Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. Mnogie (wysokie i szerokie) recesje dziąsła, ryc. 2
 
 Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. 3
Pacjentka w wieku 40 lat przed leczeniem. Mnogie (wysokie i szerokie) recesje dziąsła, ryc. 3

Abstract

The etiology of multiple gingival recession is usually multifactorial and therefore requires interdisciplinary treatment. The paper presents a case of advanced gingival recession in which treatment consisted of orthodontic teeth movement into the alveolar bone envelope and surgical coverage of gingival recession.

 

Zabieg pokrycia recesji w okolicy zębów 16-26 dwoma przeszczepami tkanki łącznej.
Przed zabiegiem odbudowano CEJ w tych zębach, w których doszło do jego zniszczenia
Zabieg pokrycia recesji w okolicy zębów 16-26 dwoma przeszczepami , 7   Zabieg pokrycia recesji w okolicy zębów 16-26 dwoma przeszczepami, 8
Ryc. 7   Ryc. 8

Hasła indeksowe:
mnogie recesje dziąsłowe, leczenie
Key words: multiple gingival recessions, treatment

Status tkanek miękkich po zakończeniu interdyscyplinarnego leczenia ortodontyczno-periodontologicznego
Status tkanek miękkich po zakończeniu interdyscyplinarnego leczenia, 11   Status tkanek miękkich po zakończeniu interdyscyplinarnego leczenia, 12
 Ryc. 11    Ryc. 12
     
Status tkanek miękkich po zakończeniu interdyscyplinarnego leczenia, 13
 Ryc. 13