Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

W pracy przedstawiono najważniejsze materiały termoplastyczne używane współcześnie w wykonawstwie prac protetycznych: acetale, nylony, tworzywo winylowe oraz żywice akrylopolimerowe. Korzystne technologiczne właściwości termoplastów, a także wysoka odporność na działanie substancji korodujących spowodowały szybki rozwój ich produkcji i szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Znajdują one swoje miejsce również w medycynie. W protetyce stomatologicznej w wybranych przypadkach klinicznych są stosowane jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów.

Endoskop w endodoncji

Nowoczesne leczenie endodontyczne

Zastosowanie endoskopu w stomatologii umożliwia lekarzom bardzo dobrą wizualizację struktur anatomicznych, które są trudno dostępne zarówno w zabiegach endodontycznych, jak i chirurgicznych. Celem opracowania jest przedstawienie zalet i wad stosowania endoskopu oraz jego porównanie z mikroskopem.

Jakość obsługi

Proszę, przepraszam, dziękuję – narzędzia pracy lekarza dentysty