Leczenie zapalenia tkanek okołowszczepowych z zastosowaniem lasera Cr, Er:YSGG u pacjenta z przewlekłym zaawansowanym zapaleniem przyzębia. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Er, Cr:YSGG laser-assisted treatment of peri-implantitis in patient with chronic advanced periodontits – case description

Elżbieta Dembowska, Małgorzata Kiwilsza, Kamila Kozak

 

W dzisiejszych czasach leczenie implantologiczne jest rozpowszechnioną metodą rehabilitacji narządu żucia. Jest ona stosowana również u pacjentów z chorobą przyzębia. Efekty leczenia tej grupy pacjentów są jednak obarczone większym odsetkiem niepowodzeń i komplikacji, które wymagają zastosowania szczególnych metod w celu przywrócenia zdrowia tkanek okołowszczepowych. W pracy przedstawiono opis przypadku leczenia periimplantitis z zastosowaniem lasera Cr, Er: YSGG u pacjenta z przewlekłym zaawansowanym zapaleniem przyzębia.

periimplantitis, zapalenie przyzębia, laser Cr, Er:YSGG
 

Nowadays, treatment using implants is a widespread method of rehabilitating the chewing apparatus. It is also used in patients with periodontitis. The effects of treating this group of patients is, however, associated with a greater percentage of failure and complications, that may require the use of special methods with the aim of returning health to the peri-implant tissues. The study describes a case of Er,Cr:YSGG laser-assisted treatment of peri-implantitis in patient with chronic advanced periodontitis.

peri-implantitis, periodontitis, laser therapy, Cr, Er:YSGG laser