Pacjentka z zespołem Turnera – opis problemów ortodontyczno-stomatologicznych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Female patient with Turner’s syndrome – description of orthodontic-dental problems

Anna Znamirowska-Bajowska, Anna Paradowska-Stolarz, Janina Szeląg

 

Zespół Turnera jest uwarunkowanym genetycznie zespołem wad wrodzonych, spowodowanym całkowitym lub częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu lub – częściej – tylko w części z nich. Typowe objawy to niski wzrost, puklerzowata klatka piersiowa, niska granica owłosienia na karku, nisko osadzone uszy, krótka, płetwiasta szyja i dysgenezja gonad prowadząca do infantylizmu płciowego, bezpłodności i pierwotnego braku miesiączki. Ponadto występują także inne problemy zdrowotne: wrodzone wady serca i nerek, wady układu szkieletowego, problemy okulistyczne i ze słuchem, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i osteoporoza.

Celem pracy był opis zewnątrzustnych i wewnątrzustnych cech tego genetycznie uwarunkowanego zaburzenia rozwojowego, na podstawie dostępnej literatury i przypadku klinicznego leczonego ortodontycznie w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
 

zespół Turnera, wady wrodzone
 

Turner’s syndrome is a genetically dependent collection congenital defects caused by complete or partial absence of one of the X chromosomes in all cells of the body, or, more commonly, only in part of them. Typical signs are short stature, broad chest, low hairline at back of neck, low-set ears, short webbed neck and gonad dysfunction leading to sexual infantilism, sterility and absence of menstrual cycle. In addition there are other health problems: congenital defects of the heart and kidneys, defects of the skeletal system, problems with vision and hearing, diabetes, autoimmune diseases and osteoporosis. The aim of the study was to describe the extraoral and intraoral features of this genetically determined developmental defect. This was done on the basis of the available literature and of a clinical case treated orthodontically at the Department of Jaw Orthopaedics and Orthodontics, Wroclaw Medical Academy.

Turner’s syndrome, congenital defects