Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection

Autorzy:
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska

Streszczenie
Zdjęcie teleradiograficzne czaszki w projekcji PA jest często stosowane do oceny przedoperacyjnej i pooperacyjnej części twarzowej czaszki. Radiogram powinien być wykonywany starannie, z zachowaniem obowiązujących wytycznych i przepisów prawnych. Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich powinno być priorytetem każdego podmiotu leczniczego, gdyż stanowi gwarancję najniższej dawki promieniowania otrzymywanej przez pacjenta z jednoczesnym uzyskaniem optimum informacji klinicznej.

Hasła indeksowe:
teleradiogram, doskonalenie jakości w rentgenodiagnostyce

Summary
Teleradiographic images of the skull in PA projection are often used for preoperative and postoperative evaluation of the facial skeleton. The radiogram should be made with care, observing the binding regulations and legal requirements. Improvement of the quality of technique in making radiographs should be a priority for everyone treating the patient, as this is a guarantee for the lowest dose of irradiation given to the patient and, at the same time, the achievement of the optimum clinical information.

Key words:
teleradiogram, improvement of quality in radiodiagnosis