Radiologiczna ocena porównawcza stanu zębów i jamy ustnej na zdjęciach pantomograficznych pacjentów z cukrzycą i osób niechorujących na cukrzycę

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Radiological comparative evaluation of dental and oral status on panoramic radiographs of diabetics and healthy controls

Autorzy:
T. Katarzyna Różyło, Ewa Szczepanik-Barczewska, Paweł Kalinowski, Łukasz Barczewski

Streszczenie
Stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę jest przedmiotem wielu badań, ale najczęściej są analizowane: skład śliny chorych, obecność i głębokość kieszeni dziąsłowych oraz wielkość i liczba ubytków próchnicowych. Celem pracy była radiologiczna ocena porównawcza stanu zębów i jamy ustnej na zdjęciach pantomograficznych pacjentów z cukrzycą i osób niechorujących na cukrzycę. Badanie przeprowadzono w grupie 302 pacjentów, w tym 103 osób z cukrzycą i 199 osób z grupy kontrolnej. Badania wykonano aparatem Planmeca Proline (Finlandia) w systemie radiografii cyfrowej pośredniej Dürr Dental Vista Scan. Na zdjęciach rentgenowskich przeprowadzono ocenę stanu układu stomatognatycznego. Wykazano liczne istotne statystycznie korelacje między cukrzycą a stanem układu stomatognatycznego pacjentów. Znalezione zależności mogą okazać się pomocne we wczesnym wykrywaniu choroby, a nawet określaniu podatności pacjentów na cukrzycę jako chorobę ogólnoustrojową.

Hasła indeksowe:
cukrzyca, zdjęcie pantomograficzne, stan układu stomatognatycznego

Summary
Oral health status of diabetics is often investigated, but most frequently regarding composition of saliva, presence and depth of periodontal pockets as well as number and advancement of carietic lesions. The aim of the study was radiological comparative evaluation of dental and oral status on panoramic radiographs of diabetics and healthy controls. The material consisted of 302 patients, including 103 diabetics and 199 healthy controls in whom indirect digital panoramic radiographs were taken by means of Dürr Dental Vista Scan system and Planmeca Proline (Finland) panoramic X-ray machine. The status of stomatognathic system was evaluated on the obtained radiographs. It was found that there existed numerous statistically significant correlations between diabetes and status of stomatognathic system. The obtained relationships can be helpful in early detection of diabetes and possibly even in determination of predisposition to the systemic disease.

Key words:
diabetes, panoramic radiographs, stomatognathic system status