Rozległa torbiel zawiązkowa żuchwy

Rozległa torbiel zawiązkowa żuchwy

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 5: 22-27.

OPIS PRZYPADKU
Rozległa torbiel zawiązkowa żuchwy

Extensive dentigerous cyst of mandible – a case report

Paulina Adamska, Maria Mikołajska, Anna Janowska, Anna Starzyńska

Streszczenie
Torbiel zawiązkowa jest powszechnie występującą zmianą w obrębie kości szczęk, najczęściej związaną z zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi żuchwy. Zmianę zazwyczaj wykrywa się przypadkowo, podczas rutynowych badań radiologicznych. W niniejszej pracy przedstawiono opis leczenia pacjentki z rozległą torbielą zawiązkową zlokalizowaną w trzonie, kącie i gałęzi żuchwy za pomocą wyłuszczenia zmiany.

Abstract
A dentigerous cyst is a common lesion within the jaw bones, most commonly associated with impacted mandibular third molars. The cyst is usually found incidentally during routine radiological examinations. This paper presents a case of the treatment of a patient with an extensive dentigerous cyst located in the body, angle and ramus of the mandible.

Hasła indeksowe: torbiel zawiązkowa, wyłuszczenie torbieli, CBCT, tomografia komputerowa wiązki stożkowej

Key words: dentigerous cyst, enucleation of the cyst, CBCT, cone beam computed tomography

Piśmiennictwo

  1. Thompson LD. Dentigerous cyst. Ear Nose Throat J. 2018; 97(3): 57.
  2. Quiroz-Quiroga MJ, González Valdivia H, Palazón Cabanes A i wsp. Amblyopia due a dentigerous cyst. Case report and literature review. J Fr Ophtalmol. 2021; 44(8): 1249-1255.
  3. Nahajowski M, Hnitecka S, Antoszewska-Smith J i wsp. Factors influencing an eruption of teeth associated with a dentigerous cyst. A systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2021; 21(1): 180.
  4. Lee JY. Dentigerous cyst associated with a supernumerary tooth. Ear Nose Throat J. 2020; 99(1): 32-33.
  5. Bonardi JP, Gomes-Ferreira PH, de Freitas Silva L i wsp. Large dentigerous cyst associated to maxillary canine. J Craniofac Surg. 2017; 28(1): e96-e97.
  6. Kim KS, Mun SK. Extensive dentigerous cyst associated with a mesiodens. CT findings. Ear Nose Throat J. 2013; 92(8): E6-E8.
  7. Daley TD, Wysocki GP. The small dentigerous cyst. A diagnostic dilemma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1995; 79(1): 77-81.
  8. Harada H, Kihara T, Abe H i wsp. Dentigerous cyst exhibiting prominent mucous cell metaplasia. Report of a unique case mimicking central mucoepidermoid carcinoma. Med Mol Morphol. 2021; 54(3): 253-258.
  9. Cury SE, Cury MD, Cury SE i wsp. Bilateral dentigerous cyst in a nonsyndromic patient. Case report and literature review. J Dent Child (Chic). 2009; 76(1): 92-96.
  10. Aoki N, Ise K, Inoue A i wsp. Multidisciplinary approach for treatment of a dentigerous cyst – marsupialization, orthodontic treatment, and implant placement. A case report. J Med Case Rep. 2018; 12(1): 305.