Ruszyły zapisy na szkolenia z radiologii organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską

Ruszyły zapisy na szkolenia z radiologii organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską
W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2023 r. lekarze dentyści będą mogli wziąć udział w organizowanym przez NIL bezpłatnym kursie ochrony radiologicznej typu S. Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. 

– W 2023 r. – wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy dentystów – będą organizowane specjalistyczne kursy z radiologii. W dniach 31 marca – 2 kwietnia odbędzie się pierwszy w tym roku bezpłatny kurs ochrony radiologicznej S. Szkolenie jest niezbędne do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej – powiedział Paweł Barucha, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.

Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. Uprawnienia typu S dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Szkolenie jest bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach odprowadzania składki członkowskiej do izb lekarskich. Dodatkowo, poza możliwością uzyskania uprawnień IOR, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Koszt egzaminu pokrywa uczestnik.

Zakres tematyczny szkolenia znajduje się tutaj. Rejestracja prowadzona jest przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia.


Źródło: https://nil.org.pl