WROCŁAWSKI UMED NAJLEPSZY Z POLSKICH UCZELNI - THE WUR 2023

WROCŁAWSKI UMED NAJLEPSZY Z POLSKICH UCZELNI - THE WUR 2023

W najnowszym światowym rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie Times Higher Education World University Rankings 2023 (THE WUR 2023) znalazły się 32 polskie uczelnie, a najwyższe miejsce spośród nich zajął Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
 
Ranking THE WUR przygotowywany jest przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”. Publikowany jest corocznie od 2010 roku i uwzględnia następujące kryteria: jakość kształcenia i środowiska uczenia się (teaching) – 30%, jakość prowadzonych badań (research) – 30%, wpływ prowadzonych badań – 30%, perspektywy międzynarodowe: pracownicy, studenci i badania (international outlook) – 7,5% oraz transfer wiedzy (international outlook) – 2,5%.
 
Trzydzieści dwie polskie uczelnie wyższe zakwalifikowano do najnowszej edycji światowego rankingu THE WUR 2023. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu notowany był po raz pierwszy i od razu sklasyfikowany został w grupie 351-400 najlepszych uczelni świata. To najwyższa nota polskiej uczelni w tegorocznym rankingu. Na wynik wpłynęła przede wszystkim ocena publikacji (cytowań). W tej kategorii UMW uplasował się na 165. miejscu na świecie. Uczelnia zajęła też 247. pozycję w kategorii warunków kształcenia.
 
– Najwyższa ocena w Polsce to fantastyczna wiadomość – powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski i dodał, że szczególnie ważne jest dla niego wysokie miejsce w ocenie dydaktyki. – Doskonałość w obszarze dydaktyki to dla nas w tym roku akademickim jedno z najważniejszych zadań. Wprowadzamy wiele unowocześnień, chcemy jeszcze lepiej, bardziej praktycznie uczyć naszych studentów. Cieszę się, że obiektywna, międzynarodowa ocena potwierdza słuszność obranego przez nas kierunku – doskonałość w dydaktyce – podkreślił.
 
W przedziale miejsc 601-800 znalazły się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W przedziale 801-1000 sklasyfikowany został Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Na miejscach 1201-1500 znalazły się m.in. AGH, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, KUL w Lublinie, SGGW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski. W przedziale 1501+ znalazły się takie uczelnie, jak Politechnika Białostocka, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Rzeszowska, SGH, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Politechnika Wrocławska.
 

Źródło: https://naukawpolsce.pl, https://www.umw.edu.pl