Zaopatrzenie protetyczne pacjenta ze znacznie obniżoną wysokością zwarcia za pomocą uzupełnień stałych wspartych na uzębieniu własnym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Prosthetic treatment of patient with significantly reduced vertical occlusion using fixed restorations supported by residual teeth and implants – case description

Autorzy:
 Magdalena Podlewska, Paweł Baranowicz, Paulina Pokusa, Konrad Półtorak 


Streszczenie 
W pracy przedstawiono przypadek uzupełnienia braków zębowych u pacjenta ze znacznie obniżoną wysokością zwarcia za pomocą protez stałych w szczęce opartych na wszczepach i uzębieniu własnym. 

Hasła indeksowe: wszczep zębowy, proteza stała, korona całoceramiczna 

Summary 
The study describes a case of restoration of missing teeeth in a patient with significantly reduced reduced vertical occlusion, using fixed prostheses in the maxilla, supported by implants and the patient’s own teeth. 

Key words: dental implant, fixed denture, all ceramic crown