ALIGN TECHNOLOGY ORGANIZUJE SYMPOZJUM NAUKOWE INVISALIGN™ 2022: DOSKONAŁOŚĆ KLINICZNA ZORIENTOWANA NA PACJENTA

ALIGN TECHNOLOGY ORGANIZUJE SYMPOZJUM NAUKOWE INVISALIGN™ 2022: DOSKONAŁOŚĆ KLINICZNA ZORIENTOWANA NA PACJENTA

Firma Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN) zaprasza na Sympozjum Naukowe Invisalign 2022, coroczne wydarzenie dla lekarzy ortodontów, które odbędzie się 9–10 września 2022 r. w Dubaju. Tematem Sympozjum Naukowego Invisalign 2022 będzie „Doskonałość kliniczna zorientowana na pacjenta”. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną badania kliniczne dotyczące trzech głównych zagadnień:
 • Wyniki kliniczne u pacjentów rosnących;
 • Wpływ technologii na doświadczenia związane z leczeniem;
 • Zdrowie jamy ustnej w trakcie i po leczeniu ortodontycznym.

Ortodonci z Europy i innych rynków podzielą się przyszłościową wiedzą kliniczną oraz wskazówkami, jak rozwijać swoją praktykę. Wykłady będą prowadzone przez prelegentów z różnych krajów – niektóre z nich zostały oficjalnie potwierdzone:
 • „Principles and Biomechanics of Aligner Treatment” („Zasady i biomechanika leczenia z wykorzystaniem przezroczystych nakładek”) - dr Tommaso Castroflorio i dr Francesco Garino;
 • „Canine Inclusion: Tads (Temporary Anchorage Devices) and Aligner Strategy” („Inkluzja kłów: elementy TAD i strategia związana z nakładkami”) - dr Riccardo Capuozzo;
 • „Treatment of Impacted Teeth with Invisalign: A Case Series” („Leczenie zębów niewyrzniętych za pomocą systemu Invisalign: seria przypadków”) - dr Waddah Sabouni;
 • „Maxillary Molar Distalisation as Part of Aligner Treatment in Adults – Efficacy of Intermaxillary Elastics Versus Palatal Skeletal Anchorage” („Dystalizacja trzonowców szczękowych jako element leczenia nakładkami u dorosłych – skuteczność międzyszczękowych elementów elastycznych w porównaniu z kotwiczeniem szkieletowym do podniebienia”) - dr Benedict Wilmes;
 • „Management of Interdisciplinary Orthognathic Surgical Cases with the Invisalign System” („Postępowanie w interdyscyplinarnych chirurgicznych przypadkach ortognatycznych z wykorzystaniem systemu Invisalign”) - dr Thomas Felkai;
 • „Evaluation of Effectiveness and Stability of Aligner Treatments Using the Peer Assessment Rating Index” („Ocena skuteczności i stabilności leczenia z wykorzystaniem nakładek na podstawie wskaźnika oceny wzajemnej”) - dr Joerg Schwarze;
 • “An Invisalign approach and scientific review on management of periodontally challenging cases” (“Podejście Invisalign oraz naukowy przegląd postępowania w trudnych przypadkach periodontycznych”) - dr Suliman Shahin;
 • “Three-dimensional digital planning. The concept of regenerative orthodontics to stretch the limits of treatment” (“Trójwymiarowe planowanie cyfrowe. Koncepcja ortodoncji regeneracyjnej, aby rozszerzyć granice leczenia”) - dr Simonetta Meuli i dr Federico Brugnami.
 
Nagrodą Best of Scientific Symposium 2022 uhonorowany zostanie jeden z prelegentów Sympozjum za najlepszą prezentację, odpowiedni dobór omówionej tematyki oraz jakość badań. Uczestnicy Sympozjum będą mogli głosować na zwycięzcę przez cały czas trwania wydarzenia.
 
Firma Align Technology po raz pierwszy przyzna nową nagrodę w kategorii EMEA Emerging Leader Award za najlepszą pracę ortodontyczną dla studentów podyplomowych. Nagroda ta ma na celu wspieranie rozwijających się specjalistów w ramach projektów skupionych na leczeniu ortodontycznym z wykorzystaniem przezroczystych nakładek. Zwycięzca zostanie wybrany przed Sympozjum przez zewnętrzną komisję złożoną z ekspertów kliniczncych, w której zasiądą dr Esmeralda Herrero (Hiszpania), prof. Padhraig Fleming (UK) oraz prof. Luca Levrini (Włochy). Zwycięzca otrzyma możliwość zaprezentowania swoich prac w trakcie drugiego dnia wydarzenia w Dubaju.
 
Po dwóch edycjach zorganizowanych online będziemy mieć ogromną przyjemność znów spotkać osobiście wielu naszych klientów na Sympozjum Naukowym Invisalign 2022. To będzie doskonała okazja do dyskusji i refleksji na temat tego, co system przezroczystych nakładek Invisalign wniósł do ortodoncji od czasu jego wprowadzenia, zwłaszcza że w tym roku obchodzimy 25. rocznicę powstania Align Technology. Od samego początku stale pracujemy nad tym, aby dostarczać naszym klientom najlepszą technologię, przez co oni z kolei mogą zapewniać najlepsze możliwe wyniki leczenia swoim pacjentom – komentuje Pierre Velu, wiceprezes Align Technology ds. ortodoncji dla strategicznej części Europy.
 
Podczas wydarzenia odbędą się także sesje networkingowe oraz prezentacje systemu Invisalign i skanerów iTero dla uczestników Sympozjum. Ich celem będzie zapewnienie jak najbogatszych doświadczeń edukacyjnych oraz zainicjowanie wnikliwych dyskusji.
 
Nagranie z wydarzenia będzie dostępne na życzenie, dzięki czemu lekarze zyskają pełną elastyczność i możliwość obejrzenie wystąpień w dogodnym dla nich momencie. W tym celu konieczna będzie rejestracja się na Sympozjum Naukowe Invisalign przez dedykowaną stronę internetową. Nagrania zostaną udostępnione na stronie Invisalign Doctor Site i przez rok będą dostępne dla zarejestrowanych lekarzy w językach francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, tureckim i rosyjskim.
 
Więcej informacji i rejestracja na Sympozjum Naukowe Invisalign, na stronie internetowej wydarzenia.
 
 
Źródło: informacja prasowa