Kompleksowe estetyczne leczenie stomatologiczne

Kompleksowe estetyczne leczenie stomatologiczne
Odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce z zastosowaniem wkładu z materiału złożonego wzmacnianego włóknem szklanym i korony pełnoceramicznej
Adam Romaniuk-Demonchaux

Odbudowa estetyczna pojedynczego zęba w odcinku przednim łuku zębowego stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. Pacjenci bowiem oczekują już nie tylko ładnej i estetycznej odbudowy, ale pragną odzyskać naturalność utraconego uśmiechu.

W pracy przedstawiono opis przeprowadzonego kompleksowego leczenia stomatologicznego – odbudowy zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce z zastosowaniem wkładu z materiału złożonego wzmacnianego włóknem szklanym i korony pełnoceramicznej.


Complex aesthetic dental treatment – reconstruction of central maxillary incisor using glass fibre reinforced composite post and all ceramic crown


Aesthetic reconstruction of a single tooth in the anterior segment of the dental arch constitutes a challenge for the dentist. Patients now expect, not only a good-looking and aesthetic restoration but wish to restore the naturalness of a lost smile.  

Artykuł ukazał się w nr. 4/2014 MS
KUP ARTYKUŁ

następny artykuł