III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

„Magazyn Stomatologiczny” wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłaszają ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie tekstu dotyczącego opisania przypadku lub przypadków leczenia kanałowego oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej opisanego przypadku bądź przypadków.

Przesłany opis przypadku powinien zawierać:
 • rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.),

 • procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba),

 • uzyskany efekt,

 • zdjęcie RTG.


Obowiązkowe elementy opisu:
 • nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu,

 • tytuł pracy,

 • krótki wstęp,

 • opis przypadku/przypadków,

 • podsumowanie,

 • opcjonalnie – piśmiennictwo.

W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy). Każda rycina powinna być opisana i zacytowana w odpowiednim miejscu w tekście. Podając materiał/instrument należy podać producenta. Praca powinna być przygotowana w Wordzie (nie w programie PowerPoint).

Konkurs odbywać się będzie wg harmonogramu:
 • Ogłoszenie/rozpoczęcie Konkursu: 01 lutego 2022 r.

 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 15 maja 2022 r.

 • Ogłoszenie zwycięzców: 20 czerwca 2022 r.

 • Wręczenie nagród: 02 lipca 2022 r. podczas pierwszego dnia Konferencji I LOVE ENDO.


Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.magazyn-stomatologiczny w zakładce Konkurs oraz na stronie ilovendo.pl. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody. Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).
Za I miejsce:
 • Udział w autorskim cyklu szkoleń „Endoakademia” lek. dent. Sławomira Gabrysia (4 stopnie zaawansowania) – 4500 zł.
 • Najnowsza kątnica endodontyczna Endostar Provider 6500 zł.
 • Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej firmy Meta Biomed o wartości 650 zł.
 • Zestaw wprowadzający Vittra APS- wysoce estetyczny kompozyt w technologii APS brazylijskiej firmy FGM o wartości 690 zł.
 • Dwuletnia prenumerata „Magazynu Stomatologicznego” o wartości 449 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
 • Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 701,60 zł.
 • Łączna wartość nagród za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 14 715,60 zł. Dodatkowo do nagrody za zajęcie miejsca pierwszego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 1 471,56 zł. Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 16 187,16 zł brutto przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1 471,56 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Za II miejsce:

 • Bezpłatny udział w drugiej edycji konferencji I LOVE ENDO (pełny pakiet) 2299 zł.
 • Najnowszy apex locator Endostar Navigator 3700 zł.
 • Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej firmy Meta Biomed o wartości 650 zł.
 • Ambar Universal APS 5ml - samotrawiący, światłoutwardzalny system adhezyjny do szkliwa i zębiny oraz VITTRA APS UNIQUE 4g- uniwersalny, monochromatyczny, światłoutwardzalny kompozyt dla wszystkich odcieni zęba brazylijskiej firmy FGM o wartości 319 zł.
 • Roczna prenumerata „Magazynu Stomatologicznego” o wartości 289 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
 • Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 512,30 zł.
 • Łączna wartość nagród za zajęcie drugiego miejsca wynosi 8 994,30 zł. Dodatkowo do nagrody za zajęcie miejsca drugiego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 899,43 zł. Łączna całkowita wartość nagrody drugiej wynosi 9 893,73 zł brutto przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 899,43 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Za III miejsce:

 • Bon o wartości 1000 zł na wybrane szkolenie z oferty szkoleń Poldent.
 • Zestaw koferdamu Endostar EASYdam Kit 1090 zł.
 • Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej firmy Meta Biomed o wartości 650 zł.
 • Kompletny zestaw do polerowania Diamond Master Kit brazylijskiej firmy FGM o wartości 159 zł.
 • Roczna prenumerata „Magazynu Stomatologicznego” o wartości 289 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
 • Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 360,30 zł.
 • Łączna wartość nagród za zajęcie trzeciego miejsca wynosi 4 773,30 zł. Dodatkowo do nagrody za zajęcie miejsca trzeciego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 477,33 zł. Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 5 250,63 zł brutto przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 477,33 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej – na adres mailowy olga.dabska@czelej.com.pl z dopiskiem „Konkurs – opis przypadku leczenia kanałowego”.


poprzedni artykuł