Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych całego łuku zębowego na jednej wizycie (...)

Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych całego łuku zębowego na jednej wizycie (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 11: 10-18.

Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych całego łuku zębowego na jednej wizycie zmodyfikowaną techniką tunelową z zastosowaniem podnabłonkowej tkanki łącznej oraz białek matrycy szkliwa (EMD). Opis przypadków

Covering multiple adjacent recessions of the entire dental arch in one visit with a modified tunneling technique using subepithelial connective tissue and enamel matrix proteins (EMD). Case study

Bartłomiej Górski, Beata Wyrębek, Daniel Poszytek

Streszczenie
Chirurgiczne leczenie mnogich recesji dziąsłowych jest wymagającym klinicznie zabiegiem ze względu na duże pole zabiegowe, różne ustawienie poszczególnych zębów w łuku (często ich znaczne doprzedsionkowe wychylenie), różne wymiary recesji przy każdym zębie, cienki fenotyp i wąską strefę dziąsła skeratynizowanego lub jej brak przy wielu zębach. Optymalnym postępowaniem w leczeniu mnogich recesji może być zabieg chirurgiczny przy wszystkich zębach w łuku na jednej wizycie. Czas zabiegu jest dłuższy, ale pacjent nie musi kilkakrotnie powtarzać zabiegów oraz ponownie stosować farmakoterapii i zaleceń pozabiegowych. Celem pracy było przedstawienie zabiegów pokrycia mnogich recesji dziąsłowych po stronie prawej i lewej łuku zębowego podczas jednej wizyty. Zabiegi przeprowadzono z wykorzystaniem zmodyfikowanej techniki tunelowej i przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej, dodatkowo stosując białka pochodne matrycy szkliwa w miejscu biorczym.

Abstract
The treatment of multiple adjacent recession appears to be more challenging for the clinician due to large surgical field, variation in teeth position in the dental arch (prominent roots), variation in recession size, thin phenotype and insufficient keratinized tissue in many teeth. Surgical treatment of all multiple recessions in one dental arch during one session appears to be optimum. Surgical treatment time is longer, however patients don’t need to undergo multiple surgeries, pharmacological therapies and postsurgical instructions. The aim of this article was to present surgical treatment of multiple adjacent gingival recessions with the use of modified tunnel technique, subepithelial connective tissue graft and enamel matrix protein derivatives during one session.

Hasła indeksowe: mnogie recesje dziąsłowe, technika tunelowa, podnabłonkowa tkanka łączna, białka pochodne matrycy szkliwa (EMD)

Key words: multiple gingival recessions, tunnel technique, subepithelial connective tissue, enamel matrix protein derivatives (EMD)

PIŚMIENNICTWO

 1. Lovegrove J, Leichter J. Exposed root surface. A review of aetiology, management and evidence-based outcomes of treatment. N Z Dent J. 2004; 100(3): 72-81.
 2. Sculean A, Cosgarea R, Stähli A i wsp. The modified coronally advanced tunnel combined with an enamel matrix derivative and subepithelial connective tissue graft for the treatment of isolated mandibular Miller Class I and II gingival recessions. A report of 16 cases. Quintessence Int. 2014; 45(10): 829-835.
 3. Aroca S, Di Domenico GL, Darnaud C i wsp. Modified coronally advanced tunnel technique with site-specific application of connective tissue graft for the treatment of multiple adjacent maxillary gingival recessions. A case series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2021; 41(2): 253-259.
 4. Aroca S, Molnár B, Windisch P i wsp. Treatment of multiple adjacent Miller class I and II gingival recessions with a modified coronally advanced tunnel (MCAT) technique and a collagen matrix or palatal connective tissue graft. A randomized, controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2013; 40(7): 713-720.
 5. Molnár B, Aroca S, Keglevich T i wsp. Treatment of multiple adjacent Miller class I and II gingival recessions with collagen matrix and the modified coronally advanced tunnel technique. Quintessence Int. 2013; 44(1): 17-24.
 6. Sculean A, Cosgarea R, Stähli A i wsp. Treatment of multiple adjacent maxillary Miller Class I, II, and III gingival recessions with the modified coronally advanced tunnel, enamel matrix derivative, and subepithelial connective tissue graft. A report of 12 cases. Quintessence Int. 2016; 47(8): 653-659.
 7. Stähli A, Imber JC, Raptis E i wsp. Effect of enamel matrix derivative on wound healing following gingival recession coverage using the modified coronally advanced tunnel and subepithelial connective tissue graft. A randomised, controlled, clinical study. Clin Oral Investig. 2020; 24(2): 1043-1051.
 8. Stefanini M, Zucchelli G, Marzadori M i wsp. Coronally advanced flap with site-specific application of connective tissue graft for the treatment of multiple adjacent gingival recessions: A 3-year follow-up case series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018; 38(1): 25-33.
 9. Miller PD Jr. A classification of marginal tissue recession. Int J Periodontics Restorative Dent. 1985; 5(2): 8-13.
 10. Cairo F, Nieri M, Cincinelli S i wsp. The interproximal clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage outcomes. An explorative and reliability study. J Clin Periodontol. 2011; 38(7): 661-666.
 11. Sculean A, Alessandri R, Miron R i wsp. Enamel matrix proteins and periodontal wound healing and regeneration. Clin Adv Periodontics. 2011; 1(2): 101-117.
 12. Rasperini G, Roccuzzo M, Francetti L i wsp. Subepithelial connective tissue graft for treatment of gingival recessions with and without enamel matrix derivative. A multicenter, randomized controlled clinical trial. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011; 31(2): 133-139.
 13. Henriques PS, Pelegrine AA, Nogueira AA i wsp. Application of subepithelial connective tissue graft with or without enamel matrix derivative for root coverage. A split-mouth randomized study. J Oral Sci. 2010; 52(3): 463-471.
 14. O’Leary TJ, Drake RB, Naylor JE. The plaque control record. J Periodontol. 1972; 43(1): 38.
 15. Ainamo J, Bay I. Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int Dent J. 1975; 25(4): 229-235.
 16. Cairo F, Cortellini P, Pilloni A i wsp. Clinical efficacy of coronally advanced flap with or without connective tissue graft for the treatment of multiple adjacent gingival recessions in the aesthetic area. A randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2016; 43(10): 849-856.
 17. Rasperini G, Codari M, Paroni L i wsp. The influence of gingival phenotype on the outcomes of coronally advanced flap. A prospective multicenter study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2020; 40(1): e27-e34.
 18. de Sanctis M, Clementini M. Flap approaches in plastic periodontal and implant surgery. Critical elements in design and execution. J Clin Periodontol. 2014; 41(Suppl 15): S108-S122.
 19. Zucchelli G, Tavelli L, Ravidà A i wsp. Influence of tooth location on coronally advanced flap procedures for root coverage. J Periodontol. 2018; 89(12): 1428-1441.
 20. Zucchelli G, Mele M, Stefanini M i wsp. Patient morbidity and root coverage outcome after subepithelial connective tissue graft and deepithelialized grafts. A comparative randomized-controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2010; 37(8): 728-738.
 21. Zucchelli G, Mounssif I, Mazzotti C i wsp. Does the dimension of the graft influence patient morbidity and root coverage outcomes? A randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2014; 41(7): 708-716.
 22. Bertl K, Pifl M, Hirtler L i wsp. Relative composition of fibrous connective and fatty/glandular tissue in connective tissue grafts depends on the harvesting technique but not the donor site of the hard palate. J Periodontol. 2015; 86(12): 1331-1339.
 23. Cheng GL, Fu E, Tu YK i wsp. Root coverage by coronally advanced flap with connective tissue graft and/or enamel matrix derivative. A meta-analysis. J Periodontal Res. 2015; 50(2): 220-230.
 24. Okuda K, Miyazaki A, Momose M i wsp. Levels of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and matrix metalloproteinases-1 and -8 in gingival crevicular fluid following treatment with enamel matrix derivative (EMDOGAIN). J Periodontal Res. 2001; 36(5): 309-316.
 25. Karima MM, Van Dyke TE. Enamel matrix derivative promotes superoxide production and chemotaxis but reduces matrix metalloproteinase-8 expression by polymorphonuclear leukocytes. J Periodontol. 2012; 83(6): 780-786.
poprzedni artykuł