Uczucie suchości w jamie ustnej

Uczucie suchości w jamie ustnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 9: 78-84.


Uczucie suchości w jamie ustnej

Dry mouth syndrome

Wiktoria Wojtowicz, Jagoda Węgrzyn

Streszczenie
Zmniejszone wydzielanie śliny może prowadzić do uczucia suchości w jamie ustnej – kserostomii. Kserostomia może być wywoływana przez wiele różnych chorób i czynników. Leczenie kserostomii stanowi istotny problem, ponieważ rzadko udaje się ją całkowicie wyeliminować. Aby było ono jak najskuteczniejsze, powinno być nie tylko objawowe, ale również ukierunkowane etiologicznie, dlatego wymaga współpracy z lekarzami innych specjalności.

Abstract
Salivary hypersecretion can lead to dry mouth syndrome – xerostomia. Xerostomia can be caused by many different diseases and factors. Treatment of xerostomia is a significant problem because it is rarely completely eradicated. In order to be as effective as possible, treatment should not only be symptomatic, but also etiologically oriented, therefore it requires cooperation with doctors of other specialties.

Hasła indeksowe: kserostomia, profilaktyka, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Key words: xerostomia, prophylaxis, dry mouth

PIŚMIENNICTWO

 1. Nędzi-Góra M, Ganowicz E. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej związane z zaburzeniami wydzielania śliny. W: Górska U (red.). Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Otwock: Med Tour Press International; 2011, s. 227-243.
 2. Kowalski J. Zdrowe przyzębie i choroby dziąseł na zdrowym lub zredukowanym przyzębiu. W: Górska U (red.). Choroby przyzębia. Klasyfikacja 2017. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2018, s. 19-54.
 3. Kaczmarek U. Etiologia próchnicy. Środowisko zęba – ślina i fluorki. W: Jańczuk Z, Kaczmarek U, Lipski M (red.). Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2016, s. 201-207.
 4. Manton D, Drummond BK, Kilpatrick N. Próchnica zębów. W: Cameron AC, Widmer RP (red.). Stomatologia dziecięca. Kaczmarek U (red. wyd. pol.). Wrocław: Edra Urban & Partner; 2015, s. 39-52.
 5. Hallett K, Cameron AC, Widmer R i wsp. Dzieci obciążone chorobami ogólnoustrojowymi. W: Cameron AC, Widmer RP (red.). Stomatologia dziecięca. Kaczmarek U (red. wyd. pol.). Wrocław: Edra Urban & Partner; 2015, s. 281-344.
 6. Paul-Stalmaszczyk M. Rola śliny w procesie próchnicowym. W: Piątowska D (red.). Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. Otwock: Med. Tour Press International; 2009, s. 104-106.
 7. Osuch-Wójcikiewicz E, Bruzgielewicz A. Gruczoły ślinowe. W: Kryst L (red.). Chirurgia szczękowo-twarzowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015, s. 356-367.
 8. Panaś M. Choroby gruczołów ślinowych. W: Bartkowski SB (red.). Chirurgia szczękowo-twarzowa. Kraków: Collegium Medicum UJ; 1996, s. 203-212.
 9. Gerber H, Nowak R. Zabiegi stomatologiczne u pacjentów po radioterapii i chemioterapii. W: Dominiak M, Zapała J, Gerdrange T (red.). Podstawy chirurgii stomatologicznej. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2013, s. 241-245.
 10. Orzechowska-Juzwenko K. Powikłania polekowe. W: Orzechowska-Juzwenko K (red.). Podstawy farmakologii klinicznej. Wrocław: Volumed; 1997, s. 37-66.
 11. Widy-Tyszkiewicz E. Leki układu cholinergicznego – leki cholinolityczne. W: Kostowski W, Herman ZS (red.). Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom 1. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004, s. 416-424.
 12. Tarchalska-Kryńska B. Leki stosowane w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. W: Kostowski W, Herman ZS (red.). Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom 1. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004, s. 708-730.
 13. Kostowski W. Leki neuroleptyczne. Leki przeciwdepresyjne. W: Kostowski W, Herman ZS (red.). Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Tom 2. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004, s. 108-144.
 14. Pearson ER, McCrimmon RJ. Cukrzyca. W: Ralson SH, Penman ID, Strachan MWJ i wsp. (red.). Choroby wewnętrzne. Tom 2. Wyd. 23. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020, s. 180-193.
 15. Kurnatowska AJ, Kurnatowski P. Podstawowe choroby jamy ustnej. W: Latkowski JB, Lukas W, Godycki-Ćwirko M. (red.). Medycyna rodzinna. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2021, s. 987-996.
 16. Konopka T. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu infekcji HIV i jej leczenia. W: Gładysz A, Knysz B (red.). Zakażenia HIV i AIDS – poradnik dla lekarzy. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2014, s. 71-88.
 17. Niścigorska-Olsen J. Botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym (botulismus). W: Cianciara J, Juszczyk J (red.). Choroby zakaźne i pasożytnicze. Tom 2. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2012, s. 865-867.
następny artykuł