Wpływ rodzaju ruchów narzędzi maszynowych oraz momentu obrotowego (...)

Wpływ rodzaju ruchów narzędzi maszynowych oraz momentu obrotowego (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 9: 65-71.


Wpływ rodzaju ruchów narzędzi maszynowych oraz momentu obrotowego na odporność na złamanie niklowo‑tytanowych pilników. Przegląd piśmiennictwa

The influence of the rotary motion and torque on resistance to fracture of nickel‑titanium files – a literature review

Ewa Zawrzykraj, Wiktor Krużyński, Mateusz Radwański

Streszczenie
Narzędzia maszynowe stosowane w leczeniu endodontycznym mogą pracować ruchem rotacyjnym lub recyprokalnym, można też wykorzystywać ich kombinacje w postaci ruchów złożonych (combine motions – CM). Ruch recyprokalny zmniejsza naprężenia powodujące cykliczne zmęczenie narzędzi, wpływając jednocześnie na zmniejszenie częstości występowania złamań instrumentów. Zwiększenie momentu obrotowego pozwala na bardziej efektywne i szybsze opracowanie kanału korzeniowego, jednak skutkuje większym ryzykiem uszkodzenia narzędzia. Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi rodzajów ruchów stosowanych w systemach maszynowych narzędzi endodontycznych oraz ich wpływu na żywotność narzędzi. Przedstawiony został także wpływ momentu obrotowego na częstość występowania separacji instrumentów.

Abstract
Nickel-titanium files (Ni-Ti) may use rotary, reciprocal or combine motion (CM) during shaping procedure. Reciprocal motion increases fatigue resistance, therefore less intraoperative file fractures occur. The torque enhancement enables more effective and faster root canal preparation. Conversely, the risk of file damage increases. The purpose of this literature review is to introduce the types of motions applied in NiTi files and their influence on instrument lifespan. The impact of torque on frequency of the file’s separation is also presented.

Hasła indeksowe: ruch recyprokalny, ruch rotacyjny, złamanie narzędzi, zmęczenie cykliczne

Key words: reciprocal motion, rotary motion, instrument fracture, cyclic fatigue

PIŚMIENNICTWO

 1. Gambarini G, Testarelli L, De Luca M i wsp. The influence of three different instrumentation techniques on the incidence of postoperative pain after endodontic treatment. Ann Stomatol. 2013; 4(1): 152-155.
 2. Siddique R, Nivedhitha MS. Effectiveness of rotary and reciprocating systems on microbial reduction: A systematic review. J Conserv Dent. 2019; 22(2): 114-122.
 3. Wenzhe L, Buling W. Root Canal Surface Strain and Canal Center Transportation Induced by 3 Different Nickel-Titanium Rotary Instrument Systems. J Endod. 2016; 42(2): 299-303.
 4. Gambarini G, Seracchiani M, Piasecki L i wsp. Measurement of torque generated during intracanal instrumentation in vivo. Int Endod J. 2019; 52(5): 737-745.
 5. Gambarini G, Piasecki L, Miccoli G i wsp. Classification and cyclic fatigue evaluation of new kinematics for endodontic instruments. Aust Endod J. 2019; 45(5): 154-162.
 6. Keskin C, Sivas Yilmaz Ö, Inan U i wsp. Postoperative pain after glide path preparation using manual, reciprocating and continuous rotary instruments: a randomized clinical trial. Int Endod J. 2019; 52(5): 579-587.
 7. Prichard J. Rotation or reciprocation: a contemporary look at NiTi instruments. Br Dent J. 2012; 212(7): 345-347.
 8. Shokraneh A, Ajamij M, Farhadi N i wsp. Postoperative endodontic pain of three different instrumentation techniques in asymptomatic necrotic mandibular molars with periapical lesion: a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Clin Oral Invest. 2017; 21(1): 413-418.
 9. Monguilhott Crozeta B, Damião de Sousa-Neto M, Bianchi Leoni G i wsp. A micro-computed tomography assessment of the efficacy of rotary and reciprocating techniques for filling material removal in root canal retreatment. Clin Oral Investig. 2016; 20(8): 2235-2240.
 10. Maki K, Ebihara A, Kimurz S i wsp. Enhanced Root Canal-Centering Ability and Reduced Screw-In Force Generation of Reciprocating Nickel-Titanium Instruments with a Post-Machining Thermal Treatment. Dent Mater J. 2020; 39(3): 251-255.
 11. Roane JB, Sabala CL, Duncanson MG. The “balanced force” concept for instrumentation of curved canals. Jr J Endod. 1985; 11(5): 203-211.
 12. Pedrinha VF, Brandão JMDS, Pessoa OF i wsp. Influence of File Motion on Shaping, Apical Debris Extrusion and Dentinal Defects: A Critical Review. Open Dent J. 2018; 12: 189-201.
 13. Alves FR, Rôças IN, Almeida BM i wsp. Quantitative molecular and culture analyses of bacterial elimination in oval-shaped root canals by a single-file instrumentation technique. Int Endod J. 2012; 45(9): 871-877.
 14. Ferreira F, Adeodato C, Barbosa I i wsp. Movement Kinematics and Cyclic Fatigue of NiTi Rotary Instruments: A Systematic Review. Int Endod J. 2017; 50(2): 143-152.
 15. Wei X, Hu B, Peng H i wsp. The incidence of dentinal cracks during root canal preparations with reciprocating single-file and rotary-file systems: A meta-analysis. Dent Mater J. 2017; 36(3): 243-252.
 16. Melo MCC, Bahia MGA, Buono VTL. Fatigue resistance of engine-driven rotary nickel-titanium endodontic instruments. J Endod. 2002; 28(11): 765-769.
 17. Zelada G, Varela P, Martín B i wsp. The effect of rotational speed and the curvature of root canals on the breakage of rotary endodontic instruments. J Endod. 2002; 28(7): 540-542.
 18. Pessoa OF, Silva JM, Gavini G. Cyclic fatigue resistance of rotary NiTi instruments after simulated clinical use in curved root canals. Braz Dent J. 2013; 24(2): 117-120.
 19. You SY, Bae KS, Baek SH i wsp. Lifespan of one nickel-titanium rotary file with reciprocating motion in curved root canals. J Endod. 2010; 36(12): 1991-1994.
 20. Castelló-Escrivá R, Alegre-Domingo T, Faus-Matoses V i wsp. In vitro comparison of cyclic fatigue resistance of ProTaper, WaveOne, and twisted files. J Endod. 2012; 38(11): 1521-1524.
 21. Sattapan B, Palamara JE, Messer HH. Torque during canal instrumentation using rotary nickel-titanium files. J Endod. 2000; 26(3): 156-160.
 22. Gambarini G, Tucci E, Bedini R i wsp. The effect of brushing motion on the cyclic fatigue of rotary nickel titanium instruments. Ann Ist Super Sanita. 2010; 46(4): 400-404.