Fotografia stomatologiczna – wpływ lampy błyskowej na zdjęcia

Fotografia stomatologiczna – wpływ lampy błyskowej na zdjęcia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 9: 44-51.


Fotografia stomatologiczna – wpływ lampy błyskowej na zdjęcia

Dental photopraphy – the effect of flash on photos

Faustyna Nieroda, Leszek Szalewski

Streszczenie
Fotografia cyfrowa ma coraz większe znaczenie i jest wyznacznikiem współczesnej stomatologii. Niezaprzeczalnie kluczem jej sukcesu jest wybór prawidłowego oświetlenia. Wykorzystanie lamp błyskowych zapewnia uzyskanie prawidłowej ekspozycji, jak też „zamrożenie” fotografowanego obiektu. Wymienione cechy sprawiają, że dodatkowe lampy są niezbędne, aby wykonać prawidłowe zdjęcia w gabinecie stomatologicznym. Jednak trzeba pamiętać, że przed wyborem rodzaju oświetlenia do fotografii stomatologicznej należy zastanowić się, jaki jest cel wykonywanych fotografii. Lampy pierścieniowe i dwupalnikowe różnią się od siebie, a także w dużej mierze od lamp studyjnych. Także zastosowanie każdej z nich jest inne. Lampy studyjne zmiękczają światło, przez co na zdjęciu widać mniej szczegółów. Z kolei przy zdjęciach zewnątrzustnych pozwalają uzyskać bezcieniowe, artystyczne portrety. Inne lampy – pierścieniowe i dwupalnikowe zamocowane na pierścieniu – dają szansę na uwidocznienie wszystkich szczegółów jamy ustnej oraz dobrze doświetlają nawet całą jamę ustną. Lampy dwupalnikowe umożliwiają uwydatnienie elementów powierzchni zębów. Wynika to z możliwości ustawienia ich pod różnym kątem do pacjenta. Podsumowując, istnieje wiele rodzajów oświetlenia stosowanego w fotografii stomatologicznej. Lekarz dentysta powinien je znać, aby podczas wykonywania zdjęć mógł dobrać odpowiednią lampę.

Abstract
Digital photography has a great significance and it is a meaning equivalence of modern dentistry. Undeniably, the key to its success is effective lighting. The use of flash lamps provides sufficient illumination for correct exposure, and ‘freezing’ the object being photographed. These features make these lamps indispensable for taking a satisfactory picture in dentist’s office. However, it is important to note that before choosing the type of lighting for dental photography, it is important to consider what is the purpose of the photographs. The purpose of each lamp is also different. Studio lamps soften the image, making details less visible in intraoral photos. For extraoral pictures they allow to obtain shadowless, “artistic” portraits. Other lamps – ring and twin flashes mounted on a ring give a chance to take very detailed documentary intraoral and extraoral pictures. Using them is a chance for allowing better exposure images. Twin flashes make it possible to highlight elements of the tooth surface. This is done by positioned them at different angles to the patient. In summary, there are many types of lighting in dental photography. The dentist should be familiar with them in order to choose the appropriate flash before the session in the office, knowing the purpose of the photos.

Hasła indeksowe: fotografia stomatologiczna, lampa błyskowa, lampa pierścieniowa, lampa dwupalnikowa

Key words: dental photography, flash, ring flash, twin flash

PIŚMIENNICTWO

  1. Mladenović D, Mladenović L, Mladenović S. Importance of digital dental photography in the practice of dentistry. Sci J Faculty Med in Niš. 2010; 27(2): 75-79.
  2. Ahmad I. Essentials of dental photography. Malden: Wiley-Blackwell, 2019.
  3. Sheridan P. Clinical photography in dentistry. A New Perspective. Chicago: Quintessence Publishing, 2017.
  4. Ahmad I. Digital dental photography. Part 5: lighting. Br Dent J. 2009; 207: 13-18.