KONIEC Z AMALGAMATEM?

KONIEC Z AMALGAMATEM?
 
Od lat można zaobserwować „przepychanki” w sprawie amalgamatu dentystycznego. Najbardziej zaangażowane w tą kwestię są Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Środowiska. W ostatnim czasie również NRL, która wyszła z protestem wobec konieczności stosowania obowiązkowych separatorów. Dentyści nie zgadzają się na kary nakładane za brak separatorów i mają spore wątpliwości co do ich skuteczności. 
 
Na horyzoncie pojawił się pomysł, który może zredukować problem emisji rtęci do środowiska z amalgamatu. Unia Europejska jakiś czas temu zakazała stosowania amalgamatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią, oraz dzieci w wieku do 15 lat. Wprowadziła nakaz stosowania separatorów, czemu towarzyszyła prośba o przygotowanie przez państwa członkowskie „mapy drogowej” redukowania rtęci. Trwają prace nad bardziej radykalnym posunięciem – zakończenie stosowania amalgamatu.
 
W tej sprawie wypowiadają się partnerzy Polski z Grupy Wyszehradzkiej. Słowacja i Czechy zapowiedziały stopniowe wycofywanie amalgamatu. Węgry również mają w planach wycofanie tego materiału z użycia. W Niemczech skierowano do rządu federalnego wezwanie do poparcia działań parlamentu oraz wystąpienie z ambitnym programem zakończenia stosowania amalgamatu w stomatologii do 2025 roku. Ponad 50 niemieckich organizacji i naukowców podpisało się pod tą rezolucją. Polska jak dotąd nie wyraziła chęci ograniczenia stosowania amalgamatu.
 
Amalgamat stomatologiczny może uwalniać opary rtęci, zwłaszcza podczas zakładania i usuwania wypełnienia. W ocenie FDA ich poziomy jest niższy w porównaniu z dawkami, które mogą działać toksycznie. Większe ryzyko negatywnych skutków wypełnień amalgamatowych obejmuje m.in. osoby z zaburzeniami czynności nerek, alergicznie reagujące na amalgamat, o deficytach w obrębie układu neurologicznego. FDA nie zaleca też wymiany lub usuwania wypełnienia amalgamatowego, jeśli jest ono w dobrym stanie (nie nosi śladów rozpadu).
 
Masowe wycofywanie amalgamatu stomatologicznego oznacza, że konieczne jest określenie jego opłacalnego zamiennika. Wśród kandydatów znajdują się m.in. kompozyty i szkło hybrydowe. Porównano skuteczność i ekonomię obu rozwiązań - stwierdzono, że mają podobną efektywność, ale szkło jest tańsze od kompozytów. Z tego względu może być materiałem stosowanym z wyboru jako zamiennik amalgamatu. 
 
 
 
Źródło: http://www.portaldentystyczny.pl, https://www.infodent24.pl