UTRATA ZĘBÓW MOŻE WPŁYWAĆ NA ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA CODZIENNYCH ZADAŃ

UTRATA ZĘBÓW MOŻE WPŁYWAĆ NA ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA CODZIENNYCH ZADAŃ

Według naukowców z UCL i Tokyo Medical and Dental University seniorzy, którzy posiadają naturalne zęby wykazują lepszą zdolność wykonywania codziennych czynności, typu robienie zakupów, telefonowanie, gotowanie posiłków, w porównaniu z osobami w podeszłym wieku, które ich nie posiadają.

Zespół badaczy z UCL i Tokyo Medical and Dental University prowadził wcześniej badania nad zmniejszoną zdolnością funkcjonalną, a utratą zębów, przy czym nie ustalono związku przyczynowego. Pisaliśmy na ten temat w newsie - CZY ZŁY STAN JAMY USTNEJ MOŻE ZABURZAĆ FUNKCJE POZNAWCZE? W kolejnym badaniu naukowcy postanowili ocenić, jak utrata zębów wpływa na zdolność do wykonywania codziennych czynności. 

Grupa badana liczyła 5631 osób w wieku 50-70 lat z English Longitudinal Study of Aging (ELSA). To trwające od 2002 roku badanie dostarczające multidyscyplinarnych danych z reprezentatywnej próby populacji angielskiej w wieku 50 lat i starszych. ELSA prowadzona jest wspólnie przez badaczy z University College London (UCL), Institute for Fiscal Studies (IFS), National Centre for Social Research, University of Manchester.

W ramach badania uczestnicy zostali zapytani o liczbę naturalnych zębów oraz zmierzono wpływ utraty zębów na zdolność ludzi do wykonywania kluczowych, instrumentalnych czynności życia codziennego (IADL). Działania obejmowały przygotowanie ciepłego posiłku, zrobienie zakupów spożywczych, telefonowanie, wykonywanie prac w domu lub ogrodzie, przyjmowanie leków, czy zarządzanie pieniędzmi.

Prof.
Georgios Tsakos - jeden z członków zespołu badawczego, pracownik Instytutu Epidemiologii i Zdrowia UCL, wyjaśnił - Wiemy z poprzednich badań, że utrata zębów wiąże się ze zmniejszoną zdolnością funkcjonalną, ale to badanie jest pierwszym, które dostarcza dowodów na przyczynowy wpływ utraty zębów na instrumentalne czynności życia codziennego (IADL) wśród osób starszych w Anglii, a efekt ten jest znaczny. Na przykład starsi dorośli z 10 naturalnymi zębami są o 30% bardziej narażeni na trudności z kluczowymi czynnościami życia codziennego, takimi jak zakupy spożywcze lub praca w domu lub ogrodzie, w porównaniu do osób z 20 naturalnymi zębami. Nawet po uwzględnieniu czynników, takich jak wykształcenie, samoocena stanu zdrowia, poziom wykształcenia, nadal znaleźliśmy pozytywny związek między liczbą naturalnych zębów, które dana osoba miała, a jej zdolnościami funkcjonalnymi.

Zespół naukowców z UCL i Tokyo Medical and Dental University zauważył, że posiadanie większej liczby naturalnych zębów wiąże się z opóźnieniem wystąpienia niepełnosprawności i śmierci. Utrata uzębienia może utrudniać interakcje społeczne i przyczyniać się do niedoborów pokarmowych. Wszystko to razem może spowodować obniżenie jakości życia. Nie mniej jednak badacze podkreślają, że uzyskane przez nich wyniki należy interpretować z ostrożnością. Konieczne są dalsze badania oceniające związek przyczynowy między utratą zębów a zdolnością funkcjonalną.

Dr Yusuke Matsuyama - kierownik zespołu badawczego, pracownik Tokio Medical and Dental University, uważa - Zapobieganie utracie zębów jest ważne dla utrzymania sprawności funkcjonalnej wśród osób starszych w Anglii. Zapewnienie dobrego zdrowia jamy ustnej przez cały cykl życia może być jedną ze strategii zapobiegania utracie kompetencji funkcjonalnych lub opóźniania ich utraty. Zysk wynikający z zachowania naturalnych zębów ma szersze znaczenie dla poprawy ogólnej jakości życia.Źródło: https://medicalxpress.com, https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com