Bezpieczeństwo znieczuleń miejscowych u dzieci – leki, zalecenia i nowoczesne systemy podawania

Bezpieczeństwo znieczuleń miejscowych u dzieci – leki, zalecenia i nowoczesne systemy podawania

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Streszczenie
Znieczulenie miejscowe ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas zabiegów stomatologicznych, jednocześnie jednak może być przyczyną dyskomfortu i lęku pacjenta przed ich wykonaniem.
Rozwój nowych technologii i wprowadzenie systemów komputerowo sterowanego podawania znieczulenia (CCLAD) stwarza możliwość bezbolesnego prowadzenia zabiegów stomatologicznych. W przypadku młodych pacjentów szczególnie istotne jest bezpieczeństwo iniekcji z zastosowaniem CCLAD dzięki automatycznej aspiracji, kontrolowanej prędkości podawania i ciśnienia, a także możliwości ograniczenia toksyczności anestetyku poprzez stosowanie minimalnej dawki.

Abstract
Local anesthesia is administered to reduce pain during dental treatments, but may itself cause pain and contribute to increased dental fear.
The development of new technologies and the introduction of computer-controlled local anesthetic delivery systems (CCLAD) creates the possibility of painless dental procedures. In the case of young patients, CCLAD injection safety is particularly important due to automatic aspiration, controlled delivery speed and pressure, as well as the ability to reduce the toxicity by using a minimum dose of the anesthetic.

Hasła indeksowe: systemy komputerowo sterowanego podawania znieczuleń (CCLAD), leki do znieczuleń miejscowych, stomatologia dziecięca

Key words: computer-controlled local anesthetic delivery system (CCLAD), anesthetic agents, pediatric dentistry

Piśmiennictwo

 1. Klingberg G. i wsp.: Best clinical practice guidance for local analgesia in pediatric dentistry, an EAPD policy document. Eur. Arch. Paediatr. Dent., 2017, 18, 5, 313-321.
 2. PeedikayilC, Vijayan A.: An update on local anesthesia for pediatric dental patients. Anesth. Essays Res., 2013, 7, 1, 4-9.
 3. Sobczak M. i wsp.: Środki znieczulenia miejscowego w stomatologii dziecięcej: zalecenia Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. Polska Stomatologia Dziecięca, 2017, 4, 6-10.
 4. Klingberg G. i wsp.: Local analgesia in paediatric dentistry: a systematic review of techniques and pharmacologic agents. Eur. Arch. Paediatr. Dent., 2017, 18, 5, 323-329.
 5. Yagiela J.A.: Adverse drug interactions in dental practice: interactions associated with vasoconstrictors. J. Am. Dent. Assoc., 1999, 130, 5, 701-709.
 6. Scott D.B.: Toxicity caused by local anaesthetic drugs. Br. J. Anaesth., 1981, 53, 553-554.
 7. Chi D. i wsp.: Lip biting in a pediatric dental patient after dental local anesthesia: A case report. J. Pediatr. Nurs., 2008, 23, 490-493
 8. Ram D., Peretz B.: Administering local anaesthesia to paediatric dental patients current status and prospects for the future. Int. J. Paediatr. Dent., 2002, 12, 2, 80-89.
 9. Kravitz N.D.: The use of compound topical anesthetics: A review. J. Am. Dent. Assoc., 2007, 138, 10, 1333-1339.
 10. Malamed S.F. Handbook of Local Anesthesia. Wyd. 5. Elsevier Mosby, St. Louis 2004.
 11. Haas D.A.: An update on local anesthetics in dentistry. J. Can. Dent. Assoc., 2002, 68, 9, 546-551.
 12. Ogle O.E., Mahjoubi G.: Local Anesthesia: Agents, Techniques, and Complications. Dent. Clin. North Am., 2012, 56, 1, 133-148.
 13. Baghlaf K., Elashiry E., Alamoudi N.: Computerized intraligamental anesthesia in children: A review of clinical considerations. J. Dent. Anesth. Pain Med., 2018, 18, 4, 197-204.
 14. Feda M. i wsp.: A comparative study of children’s pain reactions and perceptions to AMSA injections using CCLAD versus traditional injections. J. Clin. Pediatr. Dent., 2010, 34, 3, 217-222.
 15. Mittal M. i wsp.: Pain perception: computerized versus traditional local anesthesia in pediatric patients. J. Clin. Pediatr. Dent., 2015, 39, 5, 470-474.
 16. Zhuang H i wsp.: Local anesthetics induce autophagy in young permanent tooth pulp cells. Cell Death Discov., 2015, 1, 15024.
poprzedni artykuł