Narodowy Program Zdrowia bez zdrowia jamy ustnej?

Narodowy Program Zdrowia bez zdrowia jamy ustnej?

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W planie działań w zakresie zdrowia publicznego znalazło się pięć celów operacyjnych: profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne oraz zdrowe i aktywne starzenie się. Zabrakło jednak miejsca dla profilaktyki i leczenia schorzeń jamy ustnej.

Członkowie Komisji Stomatologicznej NRL uważają, że zdrowie jamy ustnej jest niesłusznie niedocenione oraz nadal ma bardzo mały wskaźnik nakładów NFZ. Dlatego członkowie Prezydium NRL apelują o uzupełnienie wymienionych w projekcie rozporządzenia celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia o cel, jakim powinna być profilaktyka i leczenie schorzeń jamy ustnej.

W uzasadnieniu napisano, że profilaktyka schorzeń jamy ustnej ma wszelkie cechy zagadnienia wypełniającego kryteria kwalifikujące do rozpatrywania go pod kątem zdrowia publicznego. Schorzenia te są powszechne i mają wpływ na ogólny stan zdrowia. Argumentem przemawiającym za koniecznością umieszczenia zaproponowanych działań w NPZ jest brak jednolitej wizji roli, jaką polityka państwa chce przypisać stomatologii. W stanowisku podkreślono, że dowodem na to jest spadek udziału leczenia stomatologicznego w wydatkach przeznaczonych na zakup świadczeń w budżecie NFZ.

Niezbędny jest również przegląd standardów organizacyjnych leczenia pod kątem włączenia do nich obowiązkowych konsultacji stomatologicznych, które są ważne dla ogólnego stanu zdrowia pacjentów. Brak informacji dla pacjenta o konieczności leczenia jamy ustnej pogarsza stan samej jamy ustnej,  jak i utrzymywanie pierwotnych ognisk zakażenia rzutuje na przebieg wielu chorób.

Źródło: www.nil.org.pl