Wpływ różnych technik kondycjonowania porcelany na siłę utrzymania zamków ortodontycznych. Przegląd piśmiennictwa

Wpływ różnych technik kondycjonowania porcelany na siłę utrzymania zamków ortodontycznych. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 10: 64-68.

Aleksandra Brzezińska‑Zając, Karolina Dudka, Ewa Sobolewska, Liliana Szyszka‑Sommerfeld, Krzysztof Woźniak

Streszczenie
Uzyskanie odpowiedniej siły wiązania zamka ortodontycznego do powierzchni ceramicznej uzupełnienia protetycznego stanowi dla lekarza ortodonty duże wyzwanie. Musi on nie tylko uzyskać trwałe mocowanie zamka na cały okres leczenia, ale także uniknąć uszkodzenia powierzchni ceramiki po zdjęciu aparatu. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego różnych technik przygotowywania powierzchni ceramicznych uzupełnień protetycznych i ich efektywności na siłę utrzymania metalowych i ceramicznych zamków ortodontycznych. W przeglądzie badań uwzględniono także wpływ technik kondycjonowania porcelany na jej mikro‑i makrouszkodzenia, stanowiące przyczynę zmniejszenia wartości zarówno estetycznej jak i funkcjonalnej uzupełnienia protetycznego.

Abstract
Achieving the right bonding strength of the orthodontic bracket to the ceramic surface of the prosthetic restoration is a huge challenge for the orthodontist. Not only must he or she establish a permanent fixing of the bracket for the whole period of treatment, but also avoid any damage of the ceramic surface after removing the appliance. The article is a review of the literature on various techniques of ceramic surface preparation and their effectiveness on the strength of maintaining metal and ceramic orthodontic brackets. The research reports also concern the influence of porcelain conditioning techniques on its micro‑and macro‑damage, which is the reason for the reduction of both the aesthetic and functional value of the prosthetic restoration.

Hasła indeksowe: zamki ortodontyczne, porcelana skaleniowa, dwutlenek cyrkonu, wytrzymałość na ścinanie (SBS)
Key words: orthodontic brackets, feldspathic porcelain, zirconium dioxide, shear bond strength (SBS)

PIŚMIENNICTWO

1. Włodarczyk‑Górniak O. Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki skaleniowej na jej uszkodzenia podczas zdejmowania ortodontycznych zamków estetycznych różnymi metodami. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 2018.
2. Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of composite resin bonded to porcelain. J Prosthet Dent. 1994; 72(4): 355‑359.
3. Zarif Najafi H, Oshagh M, Torkan S i wsp. Evaluation of the effect of four Surface conditioningmethods on the shearbondstrength of metal bracket to porcelainsurface. Photomed Laser Surg. 2014; 32(12): 694 – 699.
4. Okulus Z. Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska; 2016.
5. Majewski SW, Pryliński M. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wyd. I. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2013.
6. Komorowska A. Materiały i techniki ortodontyczne. Wyd. I. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ortodontyczne; 2009.
7. Deręgowska‑Nosowicz P. Ocena siły wiązania pomiędzy stosowanymi do wypełniania ubytków materiałami kompozytowymi a zamkami ortodontycznymi. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2008.
8. Alakus Sabuncuoglu F, Erturk E. Shear bond strength of brackets bonded to porcelain surface: in vitro study. J Istanb Univ Fac Dent. 2016; 50(1): 9‑18.
9. Smith GA, McInnes‑Ledoux P, Ledoux WR i wsp. Orthodontic bonding to porcelain: bondstrength and refinishing. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998; 94(3), 245‑252.
10. An KM, Sohn DS. The effect of using laser for ceramic bracket bonding of porcelain surfaces. Korean J Orthod. 2008; 38(4): 275‑282.
11. Mehmeti B, Azizi B, Kelmendi J i wsp. Shear bond strength of orthodontic brackets bonded to zirconium crowns. Acta Stomatola Croat. 2017; 51(2): 99‑105.
12. Komine F, Blatz MB, Matsumura H. Current status of zirconia‑based fixed restorations. J Oral Sci. 2010; 52(4): 531‑539.
13. Vagkopoulou T, Koutayas SO, Koidis P i wsp. Zirconia in dentistry: Part 1. Discovering the nature of an upcoming bioceramic. Eur J Esthet Dent. 2009; 4(2): 130‑151.
14. Lee J‑Y, Kim J‑S, Hwang C‑J. Comparison of shear bond strength of orthodontic brackets using various zirconia primers. Korean J Orthod. 2015; 45(4): 164‑170.
15. Blakey R, Mah J. Effects of surface conditioning on the shear bond strength of orthodontic brackets bonded to temporary polycarbonate crowns. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010; 138(1): 72‑78.
16. Faltermeier A, Reicheneder C. Bonding Orthodontic Ceramic Brackets to Ceramic Restorations: Evaluation of Different Surface Conditioning Methods. Mat Sci App. 2013; 4(7): 10‑14.
17. Samruajbenjakul B, Kukiattrakoon B. Shear bond strength of ceramic brackets with different base designs to feldspathic porcelains. Angle Orthod. 2009; 79(3): 571‑576.