„Nie!” dla amalgamatów

„Nie!” dla amalgamatów

FDA: Niektóre osoby nie powinny otrzymywać amalgamatowych wypełnień dentystycznych z powodu niebezpieczeństwa skażenia rtęcią.

Niektórzy ludzie są bardziej narażeni na problemy zdrowotne związane z wypełnieniami dentystycznymi z amalgamatu zawierającego rtęć i powinni ich unikać, jeśli to możliwe, zgodnie z nową rekomendacją amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Grupy, które mogą być bardziej narażone na szkody spowodowane oparami rtęci uwalnianymi przez te wypełnienia, to:

  • kobiety w ciąży i ich rozwijające się płody;
  • kobiety, które planują zajść w ciążę;
  • kobiety karmiące oraz ich noworodki i niemowlęta;
  • dzieci, zwłaszcza te poniżej 6 roku życia;
  • osoby z istniejącymi wcześniej chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona;
  • osoby z upośledzeniem funkcji nerek;
  • osoby z alergią na rtęć lub inne składniki amalgamatu dentystycznego, który obejmuje również srebro, cynę i miedź.

Zalecenie zostało wydane po przeglądzie badań, raportów okresowych i publicznych dyskusji.

– FDA nie zaleca nikomu usuwania lub zastępowania istniejących wypełnień amalgamatowych będących w dobrym stanie, chyba że zostanie to uznane za konieczne z medycznego punktu widzenia. Usunięcie nienaruszonych wypełnień amalgamatowych może spowodować tymczasowy wzrost narażenia na opary rtęci i potencjalną utratę zdrowej struktury zęba, co może spowodować więcej zagrożeń, niż korzyści – powiedział w komunikacie prasowym dr Jeffrey Shuren, dyrektor Centrum Urządzeń i Radiologii FDA. – Chociaż dostępne dowody sugerują, że stosowanie amalgamatu dentystycznego generalnie spadło w ostatnich latach ze względu na większą ilość alternatywnych produktów oferowanych i skutecznie stosowanych w odbudowie zębów, osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak odnotowano w naszych zaleceniach, powinny omówić z lekarzem dentystą możliwość zastosowania alternatywnych produktów do odbudowy zębów.

Źródło: www.medicalxpress.com