Pobierz darmowy numer "Magazynu Stomatologicznego"

Pobierz najnowszy numer "Magazynu Stomatologicznego" za 0 zł!


 
Kliknij przycisk POBIERZ i odbierz darmowy numer w wersji .epubTemat wrześniowego wydania:

Jak ugryźć okluzję? Problematyka rehabilitacji protetycznej u pacjentów z zaburzeniami okluzji.

We wrześniowym numerze, między innymi, znajdują się następujące artykuły: 

1.    Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji

Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski‑Róg, Aleksandra Malawska‑Róg
Artykuł poświęcony jest możliwościom diagnostycznym związanym z diagnostyką okluzji. Dowiedź się, jak zaplanować leczenie, aby było skuteczne. Poznaj różne narzędzia i filozofie stosowane w leczeniu okluzji – ich wady i zalety – aby uzyskać bardzo zbliżone estetycznie i funkcjonalnie wyniki o podobnej prognozie i stabilności długoczasowej.

2.    Rehabilitacja funkcjonalna zaburzeń okluzji oraz stawu skroniowo żuchwowego z elementami szynoterapii

Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski Róg, Aleksandra Malawska Róg
Planowanie leczenia musi opierać się na prawidłowo wyselekcjonowanych i zebranych danych w zastosowanej diagnostyce. Dzięki analizie postawy ciała, stanu napięcia mięśni łącznie z oceną języka, struktury tkanek twardych i miękkich jamy ustnej, czy nawyków pacjenta można zweryfikować wstępnie ustalone rozpoznanie. Dowiedź się, jak m.in. przy pomocy modeli górnego i dolnego łuku, rejestratu zgryzowego czy zdjęcia fotograficznego zaplanować leczenie i skutecznie leczyć.  

3.    Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich

Adam Romaniuk Demonchaux
Bezpośrednie rekonstrukcje koron zębów materiałem kompozytowym w bocznym odcinku łuku zębowego są bardzo często stosowaną procedurą w codziennej praktyce stomatologicznej. Jak ograniczyć przy tym niekorzystne zjawisko, jakim jest skurcz materiału kompozytowego? Jakie procedury kliniczne będą w tym przypadku najlepsze? Przeczytaj o technikach odbudowy warstwowej i ich przydatności w codziennej praktyce w nowym/wrześniowym Magazynie Stomatologicznym.

4.    Fumigacja w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID 19 – przegląd literatury i doświadczenia własne

Jacek Matys
Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo w swoim gabinecie. Przeczytaj o dostępnych na rynku urządzeniach do fumigacji nadtlenkiem wodoru – ich wadach i zaletach oraz skuteczności i bezpieczeństwie użytkowania w gabinetach stomatologicznych.

5.    Błędy popełniane przez dentystę podczas przyjmowania małego pacjenta

Milena Marczak
Przyjmowanie w gabinecie dzieci stawia przed dentystą wiele wyzwań. Oprócz wiedzy i umiejętności zdobytej na studiach, specjalizacji oraz kursach konieczne jest posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej oraz zdolności komunikacyjnych – tych słownych, jak i niewerbalnych. Dowiedź się, jakie błędy może popełniać lekarz dentysta podczas wizyty małego pacjenta oraz jak ich uniknąć.

 

Spis treści:

Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski‑Róg, Aleksandra Malawska‑Róg, Maciej Dobrzyński
Zaburzenia okluzji i stawów skroniowo‑żuchwowych. Spojrzenie interdyscyplinarne dla lekarzy ogólnopraktykujących

Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski‑Róg, Aleksandra Malawska‑Róg
Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji

Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski‑Róg, Aleksandra Malawska‑Róg
Rehabilitacja funkcjonalna zaburzeń okluzji oraz stawu skroniowo‑żuchwowego z elementami szynoterapii

DZIAŁ EDUKACJI:
Kursy i szkolenia doskonalące

DZIAŁ STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ
Martyna Ortarzewska, Alicja Morawska, Kacper Nijakowski
Nowe możliwości przykrycia bezpośredniego miazgi. Przegląd piśmiennictwa

Rafał Wiench, Natalia Stefanik, Anna Kruczek‑Kazibudzka, Dariusz Skaba
Wykorzystanie lasera Er:YAG w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej. Opis przypadku

Jacek Michał Nowak, Marcin Adamiec, Bartłomiej Iwańczyk, Maciej Rafał Czerniuk
Przegląd preparatów fibrynowych bogatych w płytki krwi

Adam Romaniuk‑Demonchaux
Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich

Sara Stano, Małgorzata Płuciennik‑Stronias, Elżbieta Bołtacz‑Rzepkowska
Atrycja – aktualny problem kliniczny. Na podstawie piśmiennictwa

Anna Nycz‑Krajewska, Wiesław Krajewski, Małgorzata Klichowska‑Palonka
Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna u pacjentów dorosłych

VADEMECUM STOMATOLOGA

SPECJALISTA RADZI
Agnieszka Droździk
Przeciwwskazania do skalingu ultradźwiękowego i air‑polishingu

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Regeneracyjne procedury endodontyczne w przypadku niedojrzałych zębów stałych po urazie ze znaczną resorpcją korzenia oraz perforacją

Jacek Matys
Fumigacja w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID‑19 – przegląd literatury i doświadczenia własne

Agnieszka Pacyk
„Bond or not to bond” czyli jak wybrać system wiążący?

FELIETON
Adam Zyśk
Errata

MAŁY PACJENT W GABINECIE
Milena Marczak
Błędy popełniane przez dentystę podczas przyjmowania małego pacjenta

TEST EDUKACYJNY nr 24poprzedni artykuł