Stanowisko PTS wobec dokumentu WHO

Stanowisko PTS wobec dokumentu WHO

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, wzorem największych towarzystw stomatologicznych na świecie, przedstawiło swoje stanowisko wobec dokumentu opublikowanego przez WHO pt. "Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19".

Gremium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wyraziło zaniepokojenie zachętami płynącymi z materiału WHO, zachęcającego do odraczania lub opóźniania leczenia stomatologicznego w czasie pandemii COVID-19. Jak czytamy na stronie PTS: "Przez ostatnie lata środowiska stomatologiczne na całym świecie, z mozołem budują świadomość pacjentów, wyraźnie zaznaczając korelacje pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym całego organizmu. Niezliczone badania oparte na evidence based dentistry, publikacje naukowe, konferencje oraz kampanie społeczne mają na celu zaznaczenie nierozerwalnej więzi pomiędzy medycyną a stomatologią. Wszelkie działania, które dyskredytują ów więź, nie mają podstaw merytorycznych. Są także dowodem niezrozumienia problemów współczesnej medycyny". 

Dodatkowo PTS podkreśla, iż zaprezentowany przez WHO dokument nie ma mocy wiążącej dla stowarzyszeń i krajowych towarzystw stomatologicznych, a więc także dla praktyków i samych pacjentów. Jedynie Minsterstwo Zdrowia danego kraju ma moc ogłaszania krajowych rekomendacji dla danego środowiska lekarskiego. Autorzy apelu podkreślają również, iż regularne wizyty w gabineci stomatologicznym stanowią filar zdrowia jamy ustnej, wraz ze zdrową dietą i odpowiednią higieną. 

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay