Dr hab. n. med. Mariusz Szuta powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr hab. n. med. Mariusz Szuta powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr hab. n. med. Mariusz Szuta, adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UJ w Krakowie oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., powołany został na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jest to kolejna, pięcioletnia kadencja tego lekarza. Funkcję konsultanta krajowego w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej pełni on od roku 2015. 

Powoływani na wniosek Ministerstwa Zdrowia konsultanci krajowi:
  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Zdjęcie Jonathan Borba na Unsplash