NFZ powołuje zespół ekspercki do spraw przywracania świadczeń

NFZ powołuje zespół ekspercki do spraw przywracania świadczeń

Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołany został "Zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". Oznacza to, iż ministerstwo przymierza się do pełnego wznowienia świadczenia usług stomatologicznych na terenie całego kraju.

W skład zespołu eksperckiego powołani zostali nie tylko pracownicy Funduszu, ale także, w charakterze doradcy:
  1. Anna Baumann-Popczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Sanitarnej Ochrony Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
  2. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski;
  3. Jan Gessek – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;
  4. Włodzimierz Gut – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
  5. Agnieszka Jóźwik – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;
  6. Anna Miszczak – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
  7. Mariola Szulc – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o. w Tychach;
  8. Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ustalony ma być zatem stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, ocena ryzyka wznowienia pełnych świadczeń, rozproznanie ograniczeń w udzielaniu świadczeń, a także opracowanie propozycji finansowych i organizacyjnych związanych z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Analizy i opracowania powinny zostać zebrane w raporcie zbiorczym, którego publikacja planowana jest najpóźniej 30 września 2020 roku.