List intencyjny nie będzie obowiązywał? Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

List intencyjny nie będzie obowiązywał? Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podczas 12. posiedzenia Senatu RP X kadencji, przyjął uchwałę, na mocy której za rozwiązanie co najmniej wątpliwe uznał konieczność przedstawiania listu intencyjnego przez lekarza - kandydata na szkolenie specjalizacyjne. Według senatorów rozwiązanie to będzie jednym z czynników negatywnie różnicujących kandydatów na specjalistów. 

Jednocześnie senatorowie wypowiedzieli się za wydłużeniem do 14 dni urlopu szkoleniowego dla lekarzy, którzy przygotowują się do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Uznano bowiem, iż dotychczasowy limit zawarty w ustawie jest niewystarczający biorąc pod uwagę rangę samego egzaminu. 

Ujednolicone zostaną także opłaty egzaminacyjne. Dotychczas wysokość opłaty określał dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, przy współpracy z ministrem zdrowia. Obecnie wprowadzona poprawka pozostawia określenie wysokości opłat w gestii Ministra Zdrowia. 

Odrzucone zostało także rozwiązanie regulujące kwestie ścieżki dostępu do zawodu lekarza oraz lekarza dentysty dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Senat opowiedział się za odrzuceniem uproszczonego trybu przyznawania prawa do wykonywania zawodu dla osób niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE. 

Podczas tego samego posiedzenia senatorowie wprowadzili przepis mówiący o tym, iż lekarz dentysta, wykonujący praktykę lekarską, będzie miał prawo zatrudnić innego lekarza dentystę w ramach stałej współpracy. Poprawka ta trafi ponownie pod obrady sejmu. 

Jak czytamy na stronie sejmu: "Ustawa wprowadza rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską) oraz wprowadza możliwość zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto w ustawie przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów".