Komisja Stomatologiczna NIL apeluje do NFZ o zwiększenie wartości kontraktów

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej, w petycji otwartej apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie wartości kontraktów stomatologicznych, w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowej ochrony pacjenta i lekarza podczas pandemii COVID-19.

Jak czytamy w piśmie: "Wobec spodziewanej recesji gospodarczej wzrosną oczekiwania pacjentów co do możliwości pozyskania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Tymczasem gabinety stomatologiczne będą musiały więcej czasu poświecić na czynności sanitarne pomiędzy wizytami, by spełnić obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Jeśli na problemy organizacyjne dodatkowo nałoży się finansowanie na granicy lub poniżej granicy kosztów, udzielanie tych świadczeń stanie się niemożliwe. Petycją tą wzywamy Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do natychmiastowego podjęcia z Naczelną Radą Lekarską rozmów dotyczących finansowania świadczeń stomatologicznych w perspektywie przynajmniej najbliższych 12 miesięcy".

Jednocześnie KS NIL wezwała wszystkich stomatologów udzielających świadczeń finansowanych przez NFZ i Świadczeniodawców niebędących lekarzami dentystami do podpisania petycji, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia i Oddziałom NFZ przez Naczelną Radę Lekarską. 

Petycja dostępna jest pod adresem: https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl&fbclid=IwAR2mJLJ_6X1XfJ5X1IHU-3P-fxBTCvRc9N9_5TBX8s0J3PiXbWgmAjEq380