Zastosowanie materiału złożonego Boston i Włókien Kompozytowych. Opis przypadku

Zastosowanie materiału złożonego Boston i Włókien Kompozytowych. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W pracy opisano zastosowanie materiału złożonego i Włókien Kompozytowych (Arkona) na wstępnym etapie planowanego wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego.

Abstract
In this article we describe the use of composite material and Composite Fibers in the initial stage of planned multispecialist dental treatment.

Hasła indeksowe: materiały kompozytowe, włókna syntetyczne, mosty kompozytowe
Key words: composite materials, synthetic fibres, composite bridges