Ministerstwo Zdrowia opublikowało zalecenia dla stomatologów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zalecenia dla stomatologów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 24 marca 2020 roku zalecenia przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w stytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. 

W opublikowanym oświadczeniu, którego treść można pobrać poniżej, Ministerstwo zaleca telefoniczną weryfikację powodów zgłoszenia pacjenta do lekarza dentysty, umożliwiając dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. Zalecane jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.

Jak czytamy w dokumencie: "Zakres świadczeń stomatologicznych realizowanych w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej powinien być ograniczony do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów".
 
Pacjenci, u których stwierdzono lub istnieją przesłanki, że mogą być zarażeni wirusem SARS-CoV-2 powinni być leczeni w specjalnie wyznaczonych jednostkach. 

Treść zaleceń do pobrania tutaj:  MZ_zaleceniaCOVID MZ_zaleceniaCOVID