Zalecenia PTS w obliczu pandemii koronawirusa

Zalecenia PTS w obliczu pandemii koronawirusa

W związku z doniesieniami dotyczącymi pandemii COVID-19 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne apeluje do lekarzy dentystów o zachowanie szczególnej ostrożności, przede wszystkim stosowania się do ogólnych zaleceń w zakresie profilaktyki i higieny.

PTS, na podstawie komunikatów sanitarnych, zaleca:
  1. Zwrócenie uwagi na stan ogólny zdrowia pacjenta oraz poszerzenie wywiadu o objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem oraz wywiad w kierunku podróży zagranicznych do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu oraz obszarów o potwierdzonej transmisji wirusa. W przypadku wystąpienia podejrzenia o zakażenie dołączmy algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) (ilustracja nr 2)
  2. Rozważenie konieczność wykonania planowego zabiegu stomatologicznego w szczególności u pacjentów wykazujących objawy kliniczne takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem.
  3. W przypadku planowych przyjęć pacjentów oraz wykonywania innych czynności należy zwrócić szczególną uwagę na dotykanie okolic oczu, nosa i ust celem minimalizacji ryzyka zarażenia (ilustracja nr 1)
  4. Częste mycie i dezynfekcję rąk oraz powierzchni płaskich w gabinetach stomatologicznych.
  5. Zawsze, przed koniecznym zabiegiem stomatologicznym, należy stosować płukanie jamy ustnej środkiem antyseptycznym w rozworze ciepłej wody – powyżej 27 stopni Celsjusza (UNICEF).
  6. Podczas kontaktu z pacjentem stosować osobiste środki ochrony twarzy takie jak maseczki, okulary ochronne itp.
  7. Szczególną ostrożność należy wykazać u pacjentów stomatologicznych przyjeżdżających z krajów ościennych i/lub odległych (turystyka medyczna), rozważając konieczność wykonania w danym terminie zabiegów.
  8. W celu zachowania wszelkich środków ostrożności w klinikach i gabinetach stomatologicznych zaleca się przeprowadzenie spotkania instruktażowego dla personelu medycznego, w tym higienistek, asystentek i rejestracji medycznych wykonujących zabiegi stomatologiczne na zlecenie lekarzy stomatologów