II Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego

II Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego

„Magazyn Stomatologiczny” wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłaszają ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów.

Zapraszamy do zapoznania się wynikami konkursu (video poniżej):

Zgłoszony do konkursu opis przypadku powinien uwzględniać: 

  1. Rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.)
  2. Procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba
  3. Uzyskany efekt
 
Wymagana dokumentacja:
zdjęcia RTG zębowe wykonane przed zabiegiem i po zakończeniu leczenia.
 
Elementy obowiązkowe opisu:
  • Nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu
  • Tytuł pracy
  • Krótki wstęp
  • Opis przypadku/przypadków
  • Podsumowanie
  • Opcjonalnie – piśmiennictwo (maks. do 12 pozycji)
 
Każda rycina powinna być opisana i zacytowana w odpowiednim miejscu w tekście. Podając materiał/instrument należy podać producenta. Praca powinna być przygotowana w Wordzie (nie w programie PowerPoint).
 
Prace należy wysłać na adres e-mail: mpyzik@czelej.com.pl z zaznaczeniem w tytule wiadomości „I LOVE ENDO”.

Opcjonalnie (nieobowiązkowo)
W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy).
 

Nagrody:

Miejsce I     Łączna wartość nagrody: 16 837 zł.

Miejsce II    Łączna wartość nagrody: 8 586 zł.

Miejsce III   Łączna wartość nagrody: 5 136 zł.

 

UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!!!
W związku z licznymi prośbami zainteresowanych udziałem w konkursie, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac.

Termin zgłoszenia pracy do: 17 maja 2020 r.
Ocena merytoryczna zgłoszeń: do 30 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: wrzesień/październik 2020 r.

Sponsorzy nagród:
Sponsorzy2

 
Prace prosimy kierować na adres redaktorki „Magazynu Stomatologicznego”:
Małgorzata Pyzik-Turska
e-mail: mpyzik@czelej.com.pl
tel. kom.: +48 533 365 603
tel.: 81 446 98 11 wew. 36
 
Szczegóły dotyczące konkursu:  Konkurs 2020 Konkurs 2020
Szczegółowe informacje o nagrodach:  Nagrody Endo Nagrody Endo