Kwas hialuronowy w leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa

Kwas hialuronowy w leczeniu chorób  przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Kwas hialuronowy (hyaluronic acid – HA) jest substancją o rosnącym znaczeniu w medycynie i stomatologii. Jego szerokie zastosowanie wynika z licznych i różnorodnych funkcji, jakie pełni w ludzkim organizmie. Wykorzystuje się go ze względu na zdolność do wspomagania procesów gojenia i regeneracji, regulowania procesów zapalnych i nawilżania tkanek. Duże znaczenie ma jego naturalne pochodzenie i biokompatybilność – HA występuje we wszystkich tkankach organizmu człowieka, odpowiada za ich rozwój, stabilność i regenerację. Celem pracy było usystematyzowanie wiedzy na temat zastosowań kwasu hialuronowego w zakresie leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Na podstawie piśmiennictwa opisano wykorzystanie HA jako substancji wspomagającej skaling i root planing u pacjentów periodontologicznych, a także jego aplikację w leczeniu chirurgicznym ubytków kostnych. Zreferowano również publikacje omawiające odbudowę recesji brodawek międzyzębowych za pomocą ostrzykiwania ich hialuronianem oraz prace przedstawiające powierzchowne aplikacje HA na błonę śluzową jamy ustnej w leczeniu liszaja płaskiego czy aft nawracających.

Abstract
Hyaluronic acid (HA) is a substance gaining importance in medicine and dentistry. Its wide application is due to multiple and various roles it plays in human organism. HA is used because of its ability to enhance healing processes and regeneration, regulating inflammation and lubrication of tissues. Its natural deriv tion and biocompatibility is very important – HA is a constituent of all tissues in human body, responsible for its development, maintenance and regeneration. The aim of this publication was to systematize HA applications in the field of periodontology and oral mucosa diseases based on published literature. Hyaluconic acid can be applied as an adjunctive substance in scaling and root planing in periodontal patients and it also may be used in the surgical treatment of bone defects. Publications on treatment of gingival papilla recession and black triangles with HA injections has also been referred. Finally, hyaluronic acid may become promising medication in the treatment of oral mucosa diseases like oral lichen planus or recurrent oral ulcers. 

Hasła indeksowe: kwas hialuronowy, zapalenie przyzębia, recesja dziąsła, błona śluzowa jamy ustnej

Key words: hyaluronic acid, periodontitis, gingival recession, oral mucosa

PIŚMIENNICTWO
1. Shetty R.R., Burde K.N., Guttal K.S.: The efficacy of topical hyaluronic acid 0.2% in the management of symptomatic oral lichen planus. J. Clin. Diagn. Res., 2016, 10, 1, 46-50.
2. Lee J.H., Jung J.Y., Bang D.: The efficacy of topical 0.2% hyaluronic acid gel on recurrent oral ulcers: Comparison between recurrent aphthous ulcers and the oral ulcers of Behcet’s disease. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 2008, 22, 5, 590-595.
3. Mesa F.L. i wsp.: Antiproliferative effect of topic hyaluronic acid gel. Study in gingival biopsies of patients with periodontal disease. Histol. Histopathol., 2002, 17, 3, 747-753.
4. Johannsen A. i wsp.: Local delivery of hyaluronan as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis. J. Periodontol., 2009, 80, 9, 1493-1497.
5. Polepalle T. i wsp.: Local delivery of hyaluronan 0.8% as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis: A clinical and microbiological study. J. Indian Soc. Periodontol., 2015, 19, 1, 37-42.
6. Shah S.A. i wsp.: To compare the effect of the local delivery of hyaluronan as an adjunct to scaling and root planing versus scaling and root planing alone in the treatment of chronic periodontitis. J. Indian Soc. Periodontol., 2016, 20, 5, 549-556.
7. Pirnazar P. i wsp.: Bacteriostatic effects of hyaluronic acid. J. Periodontol., 1999, 70, 4, 370-374.
8. Johannsen A. i wsp.: Local delivery of hyaluronan as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis. J. Periodontol., 2009, 80, 9, 1493-1497.
9. Eick S. i wsp.: Hyaluronic acid as an adjunct after scaling and root planing: a prospective randomized clinical trial. J. Periodontol., 2013, 84, 7, 941-949.
10. Pilloni A. i wsp.: Evaluation of the efficacy of an hyaluronic acid-based biogel on periodontal clinical parameters. A randomized-controlled clinical pilot study. Ann. Stomatol. (Roma), 2012, 2, 3-4, 3-9.
11. Casale M. i wsp.: Hyaluronic acid: perspectives in dentistry. A systematic review. Int. J. Immunopathol. Pharmacol., 2016, 29, 4, 572-582.
12. Mueller A. i wsp.: Effect of hyaluronic acid on morphological changes to dentin surfaces and subsequent effect on periodontal ligament cell survival, attachment, and spreading. Clin. Oral Invest., 2017, 21, 4, 1013-1019.
13. Bansal J., Kedige S.D., Anand S.: Hyaluronic acid: a promising mediator for periodontal regeneration. Indian J. Dent. Res., 2010, 21, 4, 575-578.
14. Sutherland I.: Novel and established applications of microbial polysaccharides. Trends Biotechnol., 1988, 16, 1, 41-46.
15. Gontiya G., Galgali S.R.: Effect of hyaluronan on periodontitis: A clinical and histological study. J. Indian Soc. Periodontol., 2012, 16, 2, 184-192.
16. Górska R., Konopka T.: Periodontologia współczesna. Rozdz. 8 – Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia. Med Tour Press International, Otwock 2013, 251-253.
17. Jentsch H. i wsp.: Treatment of gingivitis with hyaluronan. J. Clin. Periodontol., 2003, 30, 2, 159-164.
18. Pistorius A. i wsp.: The clinical application of hyaluronic acid in gingivitis therapy. Quintessence International, 2005, 36, 7-8, 531-538.
19. Sahayata V.N., Bhavsar N.V., Brahmbhatt N.A.: An evaluation of 0.2% hyaluronic acid gel (Gengigel®) in the treatment of gingivitis: A clinical & microbiological study. Oral Health Dent. Manag., 2014, 13, 3, 779-785.
20. Ballini A. i wsp.: Esterified hyaluronic acid and autologous bone in the surgical correction of the infra-bone defects. Int. J. Med. Sci., 2009, 6, 2, 65-71.
21. Sehdev B., Bhongade M.L., Ganji K.K.: Evaluation of effectiveness of hyaluronic acid in combination with bioresorbable membrane (poly lactic acid-poly glycolic acid) for the treatment of infrabony defects in humans: A clinical and radiographic study. J. Indian Soc. Periodontol., 2016, 20, 1, 50-56.
22. Singh V.P. i wsp.: Black triangle dilemma and its management in esthetic dentistry. Dent. Res. J. (Isfahan), 2013, 10, 3, 296-301.
23. Tarnow D.P., Magner A.W., Fletcher P.: The effect of the distance from the contact point to the crest of bone on the presence or absence of the interproximal dental papilla. J. Periodontol., 1992, 63, 12, 995-996.
24. Lee W.P. i wsp.: The association between radiographic embrasure morphology and interdental papilla reconstruction using injectable hyaluronic acid gel. J. Periodontal Implant Sci., 2016, 46, 4, 277-287.
25. Becker W. i wsp.: Minimally invasive treatment for papillae deficiencies in the esthetic zone: a pilot study. Clin. Implant Dent. Relat. Res., 2010, 12, 1, 1-8.