Od dziś obowiązek wystawiania e-recept dla wszystkich podmiotów leczniczych

Od dziś obowiązek wystawiania e-recept dla wszystkich podmiotów leczniczych

Od dziś obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej spoczywa na wszystkich podmiotach leczniczych, w tym także na lekarzach stomatologach. Ministerstwo Zdrowia deklaruje jednak, że chwilowo nie przewiduje kar dla lekarzy, którzy w styczniu nie będą jeszcze wystawiać e-recept.

W przypadku, gdy lekarz nie będzie w stanie wystawić e-recepty, pacjent otrzyma receptę papierową, którą będzie mógł zrealizować jak dotychczas w dowolnej aptece. Ponadto chwilowo z obowiazku wystawiania e-recept zwolnieni są lekarze wystawiący:
  • recepty w ramach tzw. importu docelowego,
  • recepty dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • recepty transgraniczne (do końca 2020 r.),
  • recepty pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej).
Jednocześnie w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (m.in. z powodu możliwej awarii systemu ministerialnego lub systemu gabinetowego/HIS czy w związku z brakiem dostępu do Internetu) możliwe będzie wystawienie papierowej wersji recepty. Należy jednak pamiętać, iż każdy pacjent opuszczający gabinet z wystawioną e-receptą, powinien otrzymać obowiązkowo:
  • SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu bądź
  • e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF lub
  • wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie.

Personel medyczny (lekarze, farmaceuci, stomatolodzy), który wystawia i realizuje recepty elektroniczne, może liczyć na wsparcie techniczne ze strony pracowników NFZ, zarówno w odziałach wojewódzkich Funduszu, jak i poprzez uruchomioną infolinię (numer bepłatnej infolinii: 800 190 590). Konsultacje stacjonarne i fachowa pomoc w zakresie e-recepty, a także przepisów regulujących ordynację lekarską oraz sprawozdawczość apteczną, udzielana będzie w dn. 16-20 stycznia w godzinach pracy każdego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Źródło: www.nfz.gov.pl
Zdjęcie: Darko Stojanovic z Pixabay