AAE publikuje standardy leczenia endodontycznego

AAE publikuje standardy leczenia endodontycznego

Amerykańskie Stowarzyszenie Endodontów (AAE) opublikowało zalecenia i wytyczne, które mają pomóc branży ubezpieczeniowej, rządom państw i innym zainteresowanym społecznościom wspierać odpowiednią opiekę endodontyczną pacjentów.

Tak zwane "białe księgi" AAE mają zapewnić pacjentom dostęp do najlepszej możliwej w ich przypadku terapii endodontycznej, ale jednocześnie pomóc samym lekarzom dentystom podejmować decyzję co do sposobu leczenia. Jak podkreślają twórcy dokumentu, obowiązkiem dentystów, którzy uważają, że nie są w stanie spełnić standardów określonych w tych dokumentach, jest skierowanie pacjentów do endodonty lub samodzielne zdobycie niezbędnych umiejętności.

„Stowarzyszenie jest najważniejszym głosem endodontów, ich personelu i pacjentów” - powiedział przewodniczący AAE dr Keith V. Krell. „W związku z tym obowiązkiem AAE jest promowanie jednego standardu jakości leczenia endodontycznego. Poprzez kondensację istniejących, oficjalnych dokumentów na temat kompetencji endodontycznych i standardów leczenia, Stowarzyszenie pomaga promować standardy opieki i lepsze wyniki pacjentów wśród szerszego grona profesjonalistów dentystycznych, ubezpieczycieli i organów regulacyjnych”.

Dokument stanowi jednocześnie wskazania dla uczelni i szkół wyższych, określając standardy minimalnych wymagań edukacyjnych i standardy postępowania w zakresie niechirurgicznego leczenia endodontycznego.

Więcej: dokument AAE
Zdjęcie: oswaldoruiz z Pixabay