Obowiązkowe szczepienie przeciwko HPV postulowane przez Radę Europejskich Lekarzy Dentystów

Obowiązkowe szczepienie przeciwko HPV postulowane przez Radę Europejskich Lekarzy Dentystów

Uznaje się, że wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest chorobą, którą w pewnym momencie życia zaraża się ponad 80% ludzkiej populacji. Dzięki rozwojowi programów profilaktycznych w wielu krajach Unii Europejskiej świadomość zagrożenia ze strony HPV wzrasta. Powszechnie wiadomo, iż wiele infekcji wynikających z zarażenia HPV powoduje nieodwracalne szkody, a niektóre szczepy HPV mogą doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że HPV powoduje raka szyjki macicy, ale nieliczni wiedzą, że jest również główną przyczyną nowotworów w różnych częściach głowy i szyi, szczególnie w części ustnej gardła. Ponad 70% nowotworów tylnej części języka, podniebienia miękkiego, migdałków i tylnej ściany gardła jest spowodowanych przez HPV. Szacuje się, że liczba ta wzrośnie w kolejnych latach. Z badań wynika, iż mężczyźni znacznie częściej niż kobiety zapadają na ten rodzaj raka. W całej Unii Europejskiej diagnozuje się rocznie 13 800 przypadków, przy czym 11 000 przypadków dotyczy mężczyzn, a jedynie 2 800 kobiet.

Stąd Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) zaapelowała do przedstawicieli władz państwowych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne o powszechne szczepienia przeciwko HPV, które obejmowałyby nie tylko kobiety, ale także mężczyzn. W dokumencie CED czytamy bowiem: „[…] mężczyźni narażeni są na takie samo ryzyko zarażenia się wirusem HPV, dlatego) powinni mieć taki sam dostęp do szczepienia jak kobiety”.  Dużą rolę w promowaniu szczepień mieliby odgrywać sami lekarze stomatolodzy. CED twierdzi, iż „[…] władze państwowe powinny uznać cenną rolę, jaką lekarze dentyści mogą odgrywać w promowaniu szczepień i dostarczaniu szczepionek, w zakresie ich kompetencji, szczególnie wśród zdrowych pacjentów, biorąc pod uwagę dużą liczbę obywateli, którzy odwiedzają swojego dentystę co roku”. Jednocześnie Rada będzie wspierała prace Unii Europejskiej nad przeciwdziałaniem pojawianiu się błędnych informacji o szczepionkach, zalecając jednocześnie szczepienia jako najskuteczniejsze narzędzie wspierania odporności i najbardziej skuteczną i opłacalną inwestycję w zakresie zdrowia publicznego. Członkowie Rady postulują także o wprowadzenie wspólnej karty szczepień dla obywateli UE, która uwzględniałaby różne krajowe harmonogramy szczepień i była kompatybilna z elektronicznymi systemami informacji o szczepieniach.

Czym jest CED?
Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) to europejskie stowarzyszenie non-profit, które reprezentuje ponad 340 000 dentystów w całej Europie. Stowarzyszenie zostało założone w 1961 roku i obecnie składa się z 33 krajowych stowarzyszeń dentystycznych z 31 krajów europejskich.

Zdjęcia: Pixabay.com